Rehabilitace a návrat do práce: zpráva o analýze politik a strategií EU a členských zemí

Tento dokument shrnuje zprávu, která uvádí přehled přístupů v oblasti rehabilitace a návratu do práce z celé Evropy. Analyzuje faktory, které ovlivňují to, zda se v jednotlivých zemích systémy rehabilitace a návratu do práce vyvíjejí a provádějí, přičemž určuje konkrétní faktory úspěchu těchto systémů v Evropě. Na závěr se zabývá zjištěními, která jsou důležitá pro politiku, a stanovuje oblasti, ve kterých je pro odstranění současných mezer v poznatcích nutný další výzkum. Stáhnout executive summary / celá publikace.