V EU je 17 % lidí ve věku 20-24 mimo zaměstnání a vzdělávání

Téměř 5 milionů mladých lidí ve věku 20-24 (17,3 %) nebylo v roce 2015 v zaměstnání ani se dále nevzdělávalo (“Neither in Employment nor in Education or Training” – NEET). Ve věku 25-29 let to byl každý pátý (20 %). Největší podíl mladých lidí bez zaměstnání a současně mimo vzdělávací systém je v Itálii a Řecku,nejnižší v Nizozemsku a Lucembursku. V ČR se v letech 2006 až 2015 podíl tzv. NEET snížil o 3 procentní body na 11 %. V EU je celkem 90 miliónů lidí ve věku 15-29 let a tvoří 17 % obyvatel EU. Data zveřejnil Eurostat v tiskové zprávě.

 

Zdroj: Eurostat