OECD: Dopad obezity, kouření, alkoholu a souvisejících nemocí na trh práce

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) zveřejnila pracovní dokument zabývající se analýzou dopadu obezity, kouření, alkoholu a souvisejících nemocí na zaměstnanost a na trh práce. Zaměřuje se na uvedené rizikové faktory životního stylu a jejich dopadem na pracovní příležitosti, mzdy, produktivitu, pracovní neschopnost, předčasné odchody do důchodu, invaliditu a pobírání invalidních důchodů atd. Text lze volně stáhnout na stránkách OECD (viz níže).