Ministerstvo zdravotnictví nepovažuje stávající právní úpravu u doplatků za léky za dostatečně sociálně citlivou

Cílem ministerstva je snížit spoluúčast na doplatcích na léčivé přípravky u sociálně zranitelných skupin. U dětí do 18 let by mělo dojít ke snížení maximální roční spoluúčasti ze současných 2 500 Kč na 1 000 Kč. U osob od 65 do 69 let by mělo dojít také ke snížení z 2 500 Kč na 1 000 Kč. U osob od 70 let by měla být maximální roční spoluúčast snížena z 2 500 Kč na 500 Kč. Novela zákona by měla platit od 1. ledna 2018.

Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů o aktuální situaci ve zdravotnictví jednali v pondělí 20. února 2017 na druhém jednání tripartity (Rady hospodářské a sociální dohody ČR) v letošním roce. Tématem jednání byla také novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních a problematika digitálního trhu.

 

Novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních

Podle Ministerstva zdravotnictví si vládní novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních klade za cíl stabilizovat a zkvalitnit systém kvalifikačního vzdělávání pro nelékařská zdravotnická povolání, především profesí poskytujících přímou ošetřovatelskou péči o dětské a dospělé pacienty, a to v souladu s aktuálními potřebami v oblasti zdravotnictví. Novela zákona také usnadňuje začlenění čerstvých absolventů studia do praxe. V současné době je vládní návrh zákona projednáván v Poslanecké sněmovně.

 

Aktualizovaný Akční plán pro rozvoj digitálního trhu

Tripartita projednala také Akční plán pro rozvoj digitálního trhu, který prošel aktualizací a bude v březnu předmětem jednání vlády. V uplynulém období se vládě podařilo v digitální agendě učinit několik významných kroků. Po evropském vzoru byla úspěšně spuštěna Česká národní koalice pro digitální pracovní místa. V oblasti elektronizace veřejné správy byla spuštěna Iniciativa 202020. Také byla učiněna opatření umožňující v brzké době rozšíření služeb e-governmentu, jako je zavedení občanského průkazu s čipem a spuštění elektronické identity. Vláda schválila novelu zákona o kybernetické bezpečnosti a věnovala se také problematice ochrany osobních údajů. Rovněž byla otevřena velmi podstatná debata k novým trendům, jako je koncept chytrých měst, otevřených dat a sdílené ekonomiky.

 

Plánované on-line služby veřejné správy v gesci MPSV

Evidence nových personalizovaných životních situací občanů – Personalizované situace by měly probíhat za podmínky portálového řešení – očekávané spuštění od 1.1.2020 (Poskytovatel Ministerstvo práce a sociálních věcí)

Nový portál MPSV s postupnou elektronizací formulářů – Služba bude umožňovat nejenom podání formulářů asistovanou službu, ale i plně elektronické – očekávané spuštění od 1.6.2018 (Poskytovatel Ministerstvo práce a sociálních věcí)

Elektronické tabulky pro výživné k výpočtu dlužného výživného – očekávané spuštění od 1.1.2020 (Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí)

Interaktivní webový portál pro veřejnost – Sdílení dobré praxe a know-how, manuál v oblasti agend ÚMPOD s veřejností – očekávané spuštění od 1.1.2020 (Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí)

Rejstřík sociálního bydlení – Služba slouží jako rejstřík sociálních a dostupných dle zákona o sociálním bydlení, je rovněž napojená na agendové systémy MPSV a lze ověřovat obsazení sociálních a dostupných bytů – očekávané spuštění od 31.12.2018 (Poskytovatel Ministerstvo práce a sociálních věcí)

IS – informačního systému pro periodické sledování vybraných sociálních jevů na republikové úrovni – Databáze sledovaných sociálních jevů, počtu sociálních služeb a přidělených dotací na soc. služby v rámci ČR, přehled školských a zdravotnických zařízení v ČR – očekávané spuštění od 1.1.2020 (Poskytovatel Ministerstvo práce a sociálních věcí)

Elektronická aplikace pro podání žádosti o zápis do evidence poskytovatelů (dětských skupin) – Elektronická aplikace přístupná způsobem umožňujícím dálkový přístup umožňuje podat žádost o zápis do evidence poskytovatelů dětských skupin – očekávané spuštění od 31.12.2016 (Poskytovatel Ministerstvo práce a sociálních věcí)

 
 

 

Viz též Nemocní důchodci a děti budou možná méně doplácet za léky (ZDN)