MMR schválilo 120 projektů na podporu bydlení v hodnotě 408,5 milionů. Více než polovinu na komunitní domy pro seniory a pečovatelské a vstupní byty

Na vznik podporovaných bytů bylo schváleno 41 akcí za 259,0 mil. Kč. Velký zájem byl v loňském roce o nově spuštěný podprogram Bytové domy bez bariér, v jehož rámci Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří částkou 58,2 mil. Kč  47 projektů na výstavbu výtahů a bezbariérových přístupů do bytových domů. V rámci Regenerace sídlišť bude podpořeno 23 akcí v celkovém objemu 88,1 mil. Kč. Vyhodnocené akce byly předkládány v rámci výzvy vyhlášené dne 7. 10. 2016, která byla ukončena dne 30. 12. 2016. Viz seznam vyhodnocených projektů.

 

Zdroj: MMR