Na 37 místech v ČR proběhnou demolice zchátralých budov

Další desítky zničených a vybydlených objektů v České republice půjdou k zemi a díky Ministerstvu pro místní rozvoj na těchto místech vzniknou parky, zatravněné plochy či dětská hřiště. Ministryně Karla Šlechtová rozhodla o schválení prostředků určených k poskytnutí dotací v rámci programu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách. Přes 90 milionů korun bude rozděleno mezi 37 projektů.

„Starostky a starostové obcí mohli již druhým rokem využít dotace na demolice chátrajících objektů. Minulý rok se jednalo o pilotní projekt a vzrůstající zájem o tuto podporu ukázal, že je skutečně potřebná. Malé obce totiž jen těžko ve svém rozpočtu nachází finance na odstranění rozpadlých a nevyužitých budov, které hyzdí okolí a jsou mnohdy i nebezpečné. Věřím, že revitalizovaná území pomohou zvýšit kvalitu života v dané obci i jejím okolí,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Nejvíce demolic se díky podpoře ministerstva uskuteční v Olomouckém kraji, kde bude odstraněno sedm objektů, z toho tři na Prostějovsku. Pět demolic proběhne v kraji Ústeckém a Libereckém. Mimo Prahu, Karlovarský a Plzeňský kraj proběhnou demolice ve všech krajích po celé České republice.

Cílem podprogramu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách Ministerstva pro místní rozvoj je pomoci připravit území tak, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně využít k dalšímu udržitelnému rozvoji obce. Demolice objektu musí být následována celkovou revitalizací prostoru, včetně možné výstavby objektu, který ale musí sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení (školské zařízení, komunitní centrum, sportovní zařízení atd.). Žadatelem v tomto podprogramu mohou být obce, které mají ve svém katastru sociálně vyloučenou lokalitu nebo se nachází ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, která má ve svém katastru území se sociálně vyloučenou lokalitou.
 

Kraj Počet projektů
Jihočeský 4
Jihomoravský 3
Královéhradecký 2
Liberecký 5
Moravskoslezský 3
Olomoucký 7
Pardubický 1
Středočeský  3
Ústecký 5
Vysočina 3
Zlínský 1
Celkový součet 37

Viz Seznam schválených projektů.

 

Zdroj: MMR