Prioritou programu Obyčejný život Výboru dobré vůle pro rok 2017 je podpora sociálního bydlení

Program Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové Obyčejný život zahrnuje sociální projekty nestátních neziskových organizací, které si vytkly za cíl pomáhat vracet do života lidi žijící mimo mantinely „obyčejného života“ a které poskytují sociální služby směřující k jejich plnému začlenění do společnosti.

Cílovými skupinami programu jsou lidé bez domova a zaměstnání, děti ulice, ženy a děti jako oběti násilí, uprchlíci. Program také podporuje projekty organizací činných ve vyloučených romských komunitách a sociální práci s mladými dospělými, kteří vyrůstali v dětských domovech a výchovných ústavech.

Uzávěrka pro přijímání žádostí je 31. března 2017.

Prioritou programu pro rok 2017 je podpora sociálního bydlení (sociálních bytů).

 

Žádosti o příspěvek mohou podávat nestátní neziskové organizace s právní formou:

  • obecně prospěšné společnosti
  • ústavy
  • občanská sdružení (spolky)
  • evidované právnické osoby (církevní)

 

Co podporuje program Obyčejný život

  • sociální služby v azylových domech pro muže a pro matky s dětmi
  • sociální služby v domech na půli cesty
  • sociální služby poskytované na ulici, ve vyloučených romských komunitách
  • sociální služby poskytované uprchlíkům, migrantům a obětem násilí

 

Další informace jsou na stránkách VDV.

 

Zdroj: Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové