Míra zaměstnanosti v EU dosáhla dosud nejvyšší hodnoty. Rostla hlavně zaměstnanost žen a starších osob

Míra zaměstnanosti osob ve věku od 20 do 64 let v EU v roce 2016 dosáhla nového maxima 71,1%, což je o procentní bod více než v roce 2015 (70,1%). Sedm zemí, tedy čtvrtina zemí EU, již dosáhla nebo překročila cíle, které si stanovily dosáhnout do roku 2020 v rámci Strategie Evropa 2020, a to konkrétně: Německo, Estonsko, Litva, Švédsko, Česká republika, Irsko a Lotyšsko. Cílem Strategie Evropa 2020 je do roku 2020 dosáhnout minimálně 75% míry zaměstnanosti osob ve věku od 20 do 64 let  v EU. Každá země si však stanovila odlišnou cílovou hodnotu míry zaměstnanosti podle své situace a svých možností přispět k celkovému cíli 75 % na úrovni EU.

Míra zaměstnanosti rostla jak u mužů, tak u žen. V roce 2016 dosáhla u mužů 77%, což je o procentní bod více než v roce 2015. Stále však nedosáhla rekordní hodnoty z roku 2008 (77,8%). Pokud jde o ženy, jejich míra zaměstnanosti od roku 2010 neustále stoupá a v roce 2016 dosáhla 65,3%, což je téměř o 12 p.b. méně než u mužů.

Podobně míra zaměstnanosti osob ve věku 55 až 64 let v EU v posledních letech trvale stoupá. Mezi lety 2002 až 2016 vzrostla z 38,4% na 55,3% 2016. Zvýšení účasti starších pracovníků na trhu práce je přitom jedním z cílů strategie Evropa 2020.

Míra zaměstnanosti ve věku 20-64 let v EU, zemích ESVO a kandidátských zemích (%)Kartogram: zaměstnanost 2016 v zemích EU

Zdroj: Eurostat (lfsi_emp_a)

 

Zaměstnanost ve věku 20-64 let podle pohlaví v roce 2015 a 2016 (roční údaje)*

Rok 2015 2015 2015 2016* 2016 2016
Země / pohlaví Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy
Island 86.5 89.6 83.3 87.8 91.1 84.4
Švýcarsko 82.8 87.3 78.2 83.3 87.7 78.9
Švédsko 80.5 82.5 78.3 81.2 83.0 79.2
Německo 78.0 82.3 73.6 78.7 82.8 74.5
Norsko 79.1 81.3 76.7 78.6 80.4 76.7
Velká Británie 76.8 82.5 71.3 77.6 83.1 72.1
Dánsko 76.5 80.2 72.6 77.4 80.7 74.0
Nizozemí 76.4 81.9 70.8 77.1 82.6 71.6
Česko 74.8 83.0 66.4 76.7 84.6 68.6
Estonsko 76.5 80.5 72.6 76.6 80.8 72.6
Litva 73.3 74.6 72.2 75.2 76.2 74.3
Rakousko 74.3 78.4 70.2 74.8 78.7 70.9
Finsko 72.9 73.9 71.8 73.4 75.0 71.7
Lotyšsko 72.5 74.6 70.5 73.2 74.7 71.8
Maďarsko 68.9 75.8 62.1 71.5 78.6 64.6
Evropská unie (28 zemí) 70.1 75.9 64.3 71.1 76.9 65.3
Lucembursko 70.9 76.7 65.0 70.7 76.1 65.1
Portugalsko 69.1 72.6 65.9 70.6 74.2 67.4
Francie (metropolitní) 70.0 73.6 66.5 70.4 74.2 66.8
Irsko 68.7 75.1 62.6 70.3 76.5 64.2
Slovinsko 69.1 73.3 64.7 70.1 73.3 66.7
Eurozóna (19 zemí) 69.0 74.6 63.4 70.0 75.6 64.4
Francie 69.5 73.2 66.0 70.0 73.8 66.3
Slovensko 67.7 75.0 60.3 69.8 76.9 62.7
Malta 67.8 81.4 53.6 69.6 83.1 55.5
Polsko 67.8 74.7 60.9 69.3 76.4 62.2
Kypr 67.9 72.3 64.0 68.8 73.9 64.1
Belgie 67.2 71.3 63.0 67.7 72.3 63.0
Bulharsko 67.1 70.4 63.8 67.7 71.3 64.0
Rumunsko 66.0 74.7 57.2 66.3 75.0 57.4
Španělsko 62.0 67.6 56.4 63.9 69.6 58.1
Itálie 60.5 70.6 50.6 61.6 71.7 51.6
Chorvatsko 60.6 65.4 55.9 61.4 66.2 56.6
Řecko 54.9 64.0 46.0 56.2 65.8 46.8
Turecko 53.9 75.3 32.5 54.4 75.5 33.2
Makedonie (1) 51.9 61.5 42.1 53.3 63.7 42.5

Pozn.: Employment and activity by sex and age  – annual data  [lfsi_emp_a]

* Řazeno od nejvyšší po nejnižší hodnotu ve sloupci zaměstnanost celkem (obě pohlaví) v roce 2016
(1) Bývalá jugoslávská republika Makedonie

 

Zaměstnanost ve věku 55-64 let podle pohlaví v roce 2015 a 2016 (roční údaje)*

Rok 2015 2015 2015 2016 2016 2016
Země / pohlaví Celkem Muži Ženy Celkem* Muži Ženy
Island 84.8 89.0 80.5 84.6 89.7 79.4
Švédsko 74.5 76.8 72.1 75.5 77.5 73.5
Švýcarsko 72.8 78.9 66.7 73.9 79.9 67.9
Norsko 72.2 75.6 68.8 72.6 75.7 69.5
Německo 66.2 71.3 61.2 68.6 73.7 63.6
Dánsko 64.7 69.8 59.6 67.8 71.9 63.6
Estonsko 64.5 63.1 65.7 65.2 63.7 66.5
Litva 60.4 62.4 58.8 64.6 66.8 62.8
Nizozemí 61.7 71.1 52.4 63.5 72.8 54.2
Velká Británie 62.2 68.7 56.0 63.4 69.6 57.4
Finsko 60.0 57.4 62.5 61.4 59.8 63.0
Lotyšsko 59.4 60.1 58.9 61.4 61.3 61.4
Česko 55.5 65.5 45.9 58.5 68.2 49.3
Irsko 55.6 64.9 46.4 57.2 65.7 48.9
Eurozóna (19 zemí) 53.3 59.6 47.4 55.4 61.6 49.4
Evropská unie (28 zemí) 53.3 60.2 46.9 55.3 62.0 48.9
Bulharsko 53.0 56.8 49.5 54.5 58.3 51.0
Portugalsko 49.9 56.0 44.5 52.1 58.5 46.3
Kypr 48.5 57.8 39.5 52.0 60.9 43.3
Itálie 48.2 59.3 37.9 50.3 61.7 39.7
Francie (metropolitní) 48.8 50.8 47.0 49.9 51.6 48.3
Francie 48.7 50.7 46.9 49.8 51.6 48.1
Maďarsko 45.3 54.4 37.7 49.8 59.7 41.5
Rakousko 46.3 54.1 38.8 49.2 57.6 41.1
Španělsko 46.9 54.0 40.2 49.1 55.7 42.8
Slovensko 47.0 53.6 41.0 49.0 55.1 43.5
Polsko 44.3 54.2 35.5 46.2 55.7 37.6
Belgie 44.0 48.9 39.3 45.4 50.7 40.2
Malta 40.3 58.8 21.9 44.0 61.7 26.3
Rumunsko 41.1 51.2 32.1 42.8 53.0 33.6
Makedonie (1) 40.1 52.2 28.3 40.7 55.0 26.6
Lucembursko 38.4 43.0 33.7 39.6 46.4 32.4
Slovinsko 36.6 42.6 30.5 38.5 43.6 33.4
Chorvatsko 39.2 48.2 30.7 38.1 45.1 31.6
Řecko 34.3 44.9 24.7 36.3 46.2 27.2
Turecko 31.8 46.3 17.7 33.4 49.2 18.1

Pozn.: Employment and activity by sex and age  – annual data  [lfsi_emp_a]

* Řazeno od nejvyšší po nejnižší hodnotu ve sloupci zaměstnanost celkem (obě pohlaví) v roce 2016
(1) Bývalá jugoslávská republika Makedonie

 

Meziroční změna míry zaměstnanosti ve věku 20-64 let v EU-28 v letech 2002-2016 (procentní body)

 

Pozn.: Year-on-year percentage point change in employment rate, 2002-2016, persons aged 20-64, EU-28, percentage points.

 

Rozdíl mezi mírou zaměstnanosti mužů a žen se za deset let snížil o 4 procentní body

Na úrovni EU-28 se rozdíl v zaměstnanosti žen a mužů (“gender gap”) mezi roky 2006 a 2016 snížil o čtyři procentní body z necelých 16 % (15,7 %) na 11,6 %. Tento pokles byl způsoben rostoucí zaměstnaností žen. V případě mužů míra zaměstnanosti posledních deset let stagnovala.

Švédsko je přitom jedinou zemí EU, ve které zaměstnanost mužů i žen přesáhla hranicí 75 %. Švédsko tak splnilo cíl stanovený pro EU-28 jako celek jak v případě mužů, tak i žen. Hranici 75 % přesáhly i další severské země Norsko a Island, které se však do průměru EU-28 nezapočítávají. Na opačné straně žebříčku stojí Bulharsko, Belgie, Chorvatsko, Rumunsko a Makedonie, ve kterých je zaměstnanost mužů i žen značně pod úrovní 75 %.

Nejmenší rozdíl v zaměstnanosti žen a mužů je v Litvě, Lotyšsku, Finsku a Švédsku (od 2 do 4 procentních bodů). Naopak nejvyšší na Maltě (26 p.b.), Itálii (20 p.b.), Řecku (19 p.b.), Rumunsku (18 p.b.) a Česku (16 p.b.).

 

Rozdíl v zaměstnanosti žen a mužů ve věku 20-64 let v % (srovnání let 2006 a 2016)

Zdroj: Eurostat (Gender employment gap, 2006 and 2016, persons aged 20-64, all countries, %) ((lfsa_ergan)

 

Míra zaměstnanosti ve věku 55 až 64 let v EU dosáhla dosud nejvyšší hodnoty

Kromě zvýšení míry zaměstnanosti žen je jednoznačnou prioritou politiky v Evropské unii zvýšit také míru zaměstnanosti starších osob, to znamená prodloužit délku pracovního života. Za předpokladu, že míra zaměstnanosti mladých lidí zůstane stabilní, měl by růst zaměstnanosti starších lidí zvýšit celkovou míru zaměstnanosti v EU.

Od roku 2002 se míra zaměstnanosti osob ve věku 55 až 64 let v EU postupně zvyšuje a v roce 2016 dosáhla 55,3 %
ve srovnání s 38,4 % v roce 2002, tj. o 17 p.b. více. Růst byl výraznější u žen, jejichž zaměstnanost vzrostla o 20 procentních bodů (z 29,1 % v roce 2002 na 48,9 % v roce 2016), než u mužů, u který se zvýšila zhruba o 14 p.b. (ze 48,2 % v roce 2002 oproti 62,0 % v roce 2016). V důsledku toho se rozdíly mezi zaměstnaností žen a mužů ve věku 55-64 let v EU snížily z 19 procentních bodů v roce 2002 na 13 procentních bodů v roce 2016.

 

Více než dvě třetiny osob ve věku 55 až 64 let ve Švédsku, Německu a Dánsku mají práci

V roce 2016 byla zaměstnána více než polovina lidí ve věku 55 až 64 let v 15 zemích EU. Nejvyšší míra zaměstnanosti v této věkové skupině byla ve Švédsku (75,5%), Německu (68,6%), Dánsku (67,8%), Estonsku (65,2%), Litvě (64,6% a Spojeném království (63,4%). Naopak nejnižší míra zaměstnanosti ve věku 55 až 64 let byla v roce 2016 v Řecku (36,3%), Chorvatsku (38,1%), Slovinsku (38,5%) a Lucembursku (39,6%). Ve srovnání s rokem 2015 se míra zaměstnanosti osob ve věku 55 až 64 let zvýšila ve všech členských státech EU kromě Chorvatska.

Graf níže ukazuje pokles míry zaměstnanosti v letech 2003 až 2016 ve věkové skupině 20 až 24 let (světle oranžová hodnota pro rok v roce 2003, tmavší oranžová pro 2016). Naopak modrá barva znamená nárůst zaměstnanosti. Jak je vidět, u osob ve věku 60-64 let se zaměstnanost mezi lety 2003 a 2016 zvýšila o 15,6 procentních bodů. Nejvyšší míra zaměstnanosti v roce 2016 byla ve věkové skupině 40-44 let, zatímco v roce 2003 to byla věková skupina 35-39 let.

 

Roční průměrné míry zaměstnanosti podle pětiletých věkových skupin v % – srovnání let 2003 a 2016

Zdroj: Eurostat (Annual average employment rates, by five-year age groups, 2003 and 2016 , %) (lfsa_ergan)

 

Klíčové priority Strategie Evropa 2020: hlavní cíle a iniciativy

The Europe 2020 strategy’s key priorities, headline targets and flagship initiatives

* Pozn.: The Europe 2020 strategy’s key priorities, headline targets and flagship initiatives

 

Míra zaměstnanosti v  zemích EU v roce 2016 (%) – srovnání s cílovou hodnotou pro danou zemi

Více informací viz tisková zpráva Eurostatu.

Zdroj: Eurostat

(foto: pixabay.com)

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.