OECD: Finanční pobídky ke sladění vzdělávání s potřebami trhu práce

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) vydala publikaci Financial Incentives for Steering Education and Training (duben, 2017), která se zaměřuje na využívání finančních pobídek ke sladění vzdělávání pracovníků s potřebami trhu práce. Publikace byla financována v rámci Programu EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EASI), který od roku 2014 spojil tři předchozí dotační programy Progress, Eures a Progress Microfinance.

Financial Incentives for Steering Education and TrainingPublikace odpovídá prioritám programu “Nové dovednosti” (New Skills Agenda), který byl zahájen v červnu 2016 (viz relevantní dokumenty), zejména části zaměřené na poznání dovedností (skills intelligence) a zlepšení kvality a relevance vzdělávání pro trh práce (viz infografika Skills in the Czech Republic 2016). Publikace také zdůrazňuje úspěchy, ze kterých se mohou členské státy poučit a využít je v rámci svých politik v této oblasti. Podle Evropské komise se jedná o poměrně inovativní publikaci, vzhledem k nedostatečně pozornosti, která byla dosud tomuto tématu věnována.

Publikace identifikuje:

  1. inovativní modely, ze kterých se mohou jednotlivé země poučit;
  2. dobrou praxi v plánování a využívání finančních pobídek;
  3. rámcové podmínky pro jejich účinné využití;
  4. omezení a rizika při používání finančních pobídek.

Jedná se o druhou publikaci OECD vydanou v rámci edice “Getting Skills Right”. První studie s názvem ⇒ Assessing and Anticipating Changing Skill Needs se zaměřovala na využití informací o budoucích kvalifikačních potřebách pro lepší přizpůsobení nabídky vzdělávání a kvalifikace potřebám trhu práce.

 

 

Stáhnout infografiku v pdf.

 

 

Zdroj: OECD, Evropská komise