Otevřená věda a kariérní rozvoj (dotazníkové šetření 2017)

Evropská komise (DG RTD, ředitelství pro otevřené inovace a otevřenou vědu) spolu s členskými státy (Výbor pro lidské zdroje a mobilitu SGHRM – Steering Group Human Resources and Mobility) společně vypracovaly dotazníkové šetření pro cílové skupiny výzkumných institucí, poskytovatelů financí pro výzkum a individuální

Evropská komise (DG RTD, ředitelství pro otevřené inovace a otevřenou vědu) spolu s členskými státy (Výbor pro lidské zdroje a mobilitu SGHRM – Steering Group Human Resources and Mobility) společně vypracovaly dotazníkové šetření pro cílové skupiny výzkumných institucí, poskytovatelů financí pro výzkum a individuální výzkumníky. Šetření se věnuje dvěma problematikám Otevřené vědy (Open Science):

  • Jakým způsobem výzkumné instituce a poskytovatelé ‘odměňují’ implementaci zásad otevřené vědy ve výzkumu?
  • Jaké dovednosti a vzdělání jsou potřeba pro účinnou implementaci těchto zásad?

Výsledky šetření přispějí do současné debaty okolo politických rozhodnutí v oblasti otevřené vědy a budoucího vývoje. Vyplňte laskavě (anonymní) dotazník podle svého statusu do 15. května 2017.

Dotazník: Výzkumná instituce, univerzita
Dotazník: Poskytovatel financí do VaVaI
Dotazník: Individuální výzkumný pracovník

 

Zdroj: Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace, Evropská komise