Zapojování dětí do rozhodování v praxi (24. dubna 2017, České Budějovice)

Theia – krizové centrum o.p.s. a Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji z.ú. pořádají konferenci Zapojování dětí do rozhodování v praxi – zkušenosti institucí v oblasti rozvodové problematiky. 

Konference se uskuteční 24. dubna 2017 od 9:00 do 14:00 hodin na Magistrátu města České Budějovice (sál zastupitelstva, Nám. Př. Otakara II. č. 2; 2. patro). Jako prezentující jsou pozváni hosté z organizací a institucí, které se práci s dětmi věnují. Roli moderátorky celé konference přijala JUDr. Věra Novotná, přední česká odbornice v oblasti rodinného práva a SPOD. Konference se koná v rámci projektu Zapojení dětí z Jihočeského kraje do rozhodovacích procesů v rodinných záležitostech.  Více informací.

 
Program:

Úvodní slovo

RNDr. Michal Kohn, CSc. (uvolněný člen rady města Č. Budějovice pro soc. oblast)

„Zapojování dětí… z pohledu orgánu sociálně-právní ochrany dětí“

Mgr. Erika Bošková (vedoucí SPOD Klatovy)

“Zapojování dětí… z pohledu neziskové organizace pracující s rodinami“

Mgr. Zlata Knetlová (Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeské kraji, z.ú.)

“Zapojování dětí… z pohledu soudních znalců“

Mgr. Václav Šnorek

(klinický psycholog, soudní znalec – Nemocnice České Budějovice)

“Zapojování dětí… z pohledu soudu”

Mgr. Petra Janoušková (okresní soud České Budějovice)

„Legislativní zarámování a diskuse“

JUDr. Věra Novotná (moderátor a průvodce konferencí – přední česká odbornice v oblasti rodinného práva a SPOD)

„Shrnutí aktivit a výstupů projektu“

THEIA – krizové centrum o.p.s. a Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji z.ú.

 

Vzhledem k omezené kapacitě sálu zastupitelstva, zajištění materiálů a občerstvení pro každého účastníka se prosím na akci registrujte (stačí jedna registrace za organizaci).

 

Viz registrační formulář.

 

Zdroj: Theia – krizové centrum o.p.s