Využití výsledků badatelské komunity k podpoře politických rozhodnutí (19. května 2017, České Budějovice)

Evidence based policy je jeden z hlavních pilířů moderního vládnutí. Spočívá v rozhodování na základě pochopení mechanismů řídících klíčové procesy. Přitom je třeba neustále zohledňovat míru nejistot spojenou s aktuálním stupněm poznání. Konkrétní rozhodnutí musí být činěny s ohledem na všechny zainteresované subjekty a dbát jak na přírodovědné, tak i společenskovědní aspekty řešeného problému. Tento způsob rozhodování vyžaduje neustálý kontakt badatelské obce s orgány s rozhodovací pravomocí.

Biologické centrum AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Botanickým, Sociologickým a Mikrobiologickým ústavem AV ČR, v. v. i. si Vás dovoluje pozvat na diskusní seminář probíhající pod záštitou Strategie AV 21 a Soil & Water Research Infrastructure. Seminář bude zaměřen na význam půdy a vody s důrazem na strategii předávání informací a na komunikaci s představiteli s rozhodujícími pravomocemi i s veřejností. Setkání se koná v budově B (Branišovská 1645/31, místnost B2) Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v pátek 19. května 2017 (9:45–15:00).

Viz program.
 
 Ukázka z prezentace Strategie AV 21 (po kliknutí na obrázek zobrazíte celou prezentaci online).
 
Zdroj: AV21: Špičkový výzkum ve veřejném zájmu (viz av21.avcr.cz)