Zpráva o stavu demence 2016: Kolik zaplatíte za péči?

Česká alzheimerovská společnost, o.p.s. (ČALS) zveřejnila Zprávu o stavu demence 2016 s podtitulem Kolik zaplatíte za péči? Zpráva byla představena 18. dubna 2017 na semináři Demence jako výzva současnosti a problém budoucnosti?, který pořádal Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny PČR pod záštitou místopředsedy výboru MUDr. Davida Kasala.

Zpráva je už třetí ročenkou, která shrnuje dostupná data o demenci v ČR a kromě aktualitovaných prevalenčních odhadů předkládá také základní informaci o financování péče o lidi s demencí.

Počátkem roku 2016 žilo v ČR pravděpodobně téměř 156 tisíc lidí s demencí, 105 tisíc žen a 51 tisíc mužů, tedy o 3 tisíce lidí více než v roce 2015. Nejvíce lidí s demencí žije nadále v Praze (více než 20 tisíc), Prahu následuje Jihomoravský kraj s 18,4 tisíci lidí s demencí a třetí je Středočeský kraj se 17,8 tisíci obyvatel s demencí. V této souvislosti je nutné připomenout, že pokud bude platit střední varianta projekce obyvatelstva z roku 2013, lze očekávat, že v roce 2020 u nás bude žít 183 tisíc obyvatel s demencí a v roce 2050 dokonce 383 tisíc lidí s demencí.

Rok 2016 byl také prvním rokem plnění vládního strategického dokumentu: Některé palčivé problémy se snaží na celostátní úrovni řešit schválený plán boje proti demenci. V loňském roce se vládě podařilo konečně tento plán schválit; přes veškerou snahu jeho slabinou zůstává příliš obecná podoba a často deklaratorní charakter resortních úkolů. Plán zůstává oddělen od reality legislativního procesu a schvalování státního rozpočtu a to i přesto, že náklady spojené s demencí jsou odhadovány na téměř 45 miliard korun a bez intenzivnějšího zapojení veřejných prostředků se zásadních změn v kvalitě péče a možnostech pečujících hned tak nedočkáme. (str. 40)

Česká alzheimerovská společnost (ČALS) vznikla v roce 1997 jako občanské sdružení. U jejího zrodu stáli profesionálové z řad gerontologů, lékařů a sociálních pracovníků, stejně jako rodinní pečující. V roce 2014 se podařilo formálně dokončit transformaci ČALS na obecně prospěšnou společnost. Cílem ČALS nadále je pomáhat lidem s demencí a těm, kteří o ně pečují. ČALS je členem Alzheimer Europe a Alzheimer’s Disease International.

 

Zdroj: Česká alzheimerovská společnost, o.p.s.