Téměř 4 tisíce lidí v EU zemře ročně v důsledku napadení. Dvě třetiny obětí tvoří muži

Ze 4,9 milionu úmrtí v Evropské unii (EU), jich v roce 2014 bylo 3 650 (0,07%) způsobeno napadením. Většinu obětí útoků tvořili muži (64%). V absolutním vyjádření jsou dvěma státy s nejvyšším počtem úmrtí Německo (377 úmrtí) a Itálie (379), následované Rumunskem (360), Polskem (338), Francií (322) a Španělskem (317).

Pro srovnání mezi zeměmi je však třeba tyto absolutní čísla přepočítat na velikost a strukturu populace.

Po přepočtu na obyvatelstvo byla nejvyšší míra úmrtnosti v důsledku napadení v pobaltských státech, naopak nejnižší ve Spojeném království.

Se sedmi úmrtími na sto tisíc obyvatel je nejvyšší míra úmrtnosti v důsledku napadení v Lotyšsku a dalších dvou pobaltských státech: Litva (3,8 úmrtí v důsledku útoku na 100 tisíc obyvatel) a Estonsko (3,2 úmrtí).

Na opačném konci s nejnižší míra úmrtnosti v důsledku útoku je ve Velké Británii (0,1), Rakousku (0,4), Německu a Francii (oba 0,5). Na úrovni EU činila úmrtnost v roce 2014 v průměru 0,7 úmrtí na sto tisíc obyvatel.

V Česku je počet úmrtí v přepočtu na obyvatelstvo na úrovni průměru EU (0,7 na 100 tisíc obyvatel), což je méně než například ve Švédsku nebo Nizozemsku (viz graf níže).

Mezi roky 2005 až 2015 v Česku zemřelo podle údajů ČSÚ v důsledku napadení 911 lidí, nejčastěji v důsledku “napadení ostrým předmětem” (356, tj. 39 %). U dalších 3 317 případů úmrtí (události) nebyl zjištěn úmysl – viz tabulka níže.

Podle údajů Ministerstva vnitra počet vražd mezi lety 1991 a 1998 stoupl ze 107 na 313. Poté počet vražd klesal. V roce 2015 bylo v ČR evidováno 155 vražd (viz tabulka níže).

 

graf - pořadí zemí podle počtu vražd

 

Počet zemřelých v důsledku napadení (útoku) podle způsobu provedení

MKN (1993)

Název

2006

2015

2006-2015

X85

Napadení léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami

1

3

X88

Napadení plyny a parami

1

X89

Napadení jinými určenými chemikáliemi
a škodlivými látkami

1

5

X90

Napadení neurčenou chemickou nebo škodlivou látkou

1

2

X91

Napadení oběšením, (u)škrcením a (za)dušením

13

7

96

X92

Napadení (u)topením a potopením

2

8

X93

Napadení výstřelem z pistole, revolveru

12

12

101

X94

Napadení výstřelem z pušky, brokovnice
a větší ruční zbraně

2

9

X95

Napadení výstřelem z jiné a neurčené střelné zbraně

5

2

53

X96

Napadení výbušnou látkou

3

X97

Napadení kouřem, dýmem a ohněm

5

X99

Napadení ostrým předmětem

36

41

356

Y00

Napadení tupým předmětem

8

11

64

Y01

Napadení shozením z výše

8

Y02

Napadení strčením nebo umístěním oběti
před pohybující se předmět

2

Y03

Napadeni zasažením motorovým vozidlem

1

Y04

Napadení tělesnou silou

6

6

92

Y05

Sexuální napadení s použitím tělesné síly

2

Y06

Zanedbání a opuštění

2

Y07

Jiné špatné zacházení

1

3

Y08

Napadení jinými určenými způsoby

1

2

11

Y09

Napadení neurčenými způsoby

19

6

84

x

Napadení (útok) (X85 – Y09)

106

89

911

Zdroj: ČSÚ

Počet zemřelých – případy (události) nezjištěného úmyslu podle způsobu provedení

MKN (1993) Název 2006 2015 2006-2015
Y10 Otrava neopioidními analgetiky, antipyretiky
a antirevmatiky a expozice jejich působení, nezjištěného úmyslu
2 1 18
Y11 Otrava antiepileptiky, sedativy-hypnotiky, antiparkinsoniky a psychotropními léky
a expozice nezařazená jinde, nezjištěného úmyslu
11 7 120
Y12 Otrava narkotiky a psychodysleptiky [halucinogeny] a expozice jejich působení, nezařazená jinde, nezjištěného úmyslu 3 1 47
Y13 Otrava jinými léčivy působícími na autonomní nervovou soustavu, a expozice jejich působení, nezjištěného úmyslu 4 1 20
Y14 Otrava jinými a neurčenými léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami
a expozice jejich působení, nezjištěného úmyslu
6 10 120
Y15 Otrava alkoholem a expozice jeho působení, nezjištěného úmyslu 18 1 119
Y16 Otrava organickými rozpustidly a halogenova-nými uhlovodíky a jejich parami a expozice
jejich působení, nezjištěného úmyslu
6 1 37
Y17 Otrava jinými plyny a parami a expozice jejich působení, nezjištěného úmyslu 7 –  54
Y18 Otrava pesticidy a expozice jejich působení, nezjištěného úmyslu –  –  1
Y19 Otrava jinými a neurčenými chemikáliemi
a škodlivými látkami a expozice jejich působení, nezjištěného úmyslu
8 1 39
Y20 Oběšení, (u)škrcení a (za)dušení, nezjištěného úmyslu 23 12 235
Y21 (U)topení a potopení, nezjištěného úmyslu 23 25 205
Y22 Výstřel z pistole, revolveru,
nezjištěného úmyslu
20 5 96
Y23 Výstřel z pušky, brokovnice a větší ruční střelné zbraně, nezjištěného úmyslu 6 –  23
Y24 Výstřel z jiné a neurčené střelné zbraně, nezjištěného úmyslu 5 6 57
Y25 Kontakt s výbušnou látkou, nezjištěného úmyslu 1 –  3
Y26 Vystavení kouři, dýmu a ohni, nezjištěného úmyslu 8 5 40
Y27 Kontakt s vodní párou, horkými výpary a předměty, nezjištěného úmyslu –  –  1
Y28 Kontakt s ostrým předmětem, nezjištěného úmyslu 6 5 59
Y29 Kontakt s tupým předmětem,
nezjištěného úmyslu
3 2 28
Y30 Pád, skok nebo strčení z výšky, nezjištěného úmyslu 27 34 224
Y31 Pád, položení nebo vběhnutí
před nebo do pohybující(ho) se předmět(u), nezjištěného úmyslu
6 5 47
Y32 Nehoda motorového vozidla,
nezjištěného úmyslu
–  1 4
Y33 Jiné určené případy (události), nezjištěného úmyslu 3 3 36
Y34 Neurčený případ (událost), nezjištěného úmyslu 281 58 1 684
  Případ (událost) nezjištěného úmyslu
(Y10 – Y34)
477 184 3 317

Zdroj: ČSÚ

 

Zjištěné trestné činy v České republice v letech 1991 až 2015

  Zjištěné
trestné
činy
z toho
vraždy
1991 282 996 107
1992 345 008 212
1993 398 505 277
1994 365 265 281
1995 368 624 276
1996 387 374 266
1997 397 845 291
1998 425 930 313
1999 426 626 265
2000 391 310 279
2001 358 362 234
2002 372 341 234
2003 357 740 232
2004 351 629 227
2005 344 060 186
2006 336 446 231
2007 357 391 196
2008 343 799 202
2009 332 829 181
2010 313 387 173
2011 317 177 173
2012 304 528 188
2013 325 366 182
2014 288 660 160
2015 247 628 155

Zdroj: ČSÚ

 

 

Zdroj: Eurostat, ČSÚ

Foto: freeimages.com