Téměř 60 tisíc lidí v EU ročně spáchá sebevraždu

Ze 4,9 milionu úmrtí hlášených v Evropské unii (EU) v roce 2014 bylo 58 tisíc (1,2%) způsobeno úmyslným sebepoškozováním. Téměř 8 z 10 sebevražd (77%) bylo spácháno muži a asi polovina (48%) osobou ve věku od 40 do 65 let. V absolutním vyjádření byl nejvyšší počet sebevražd spáchán v Německu (10 300 úmrtí) a Francii (9 100), Polsku (6 000), Spojeném královstvím (4 500), Itálií (4 100) a Španělsku (3 900).

 

Nejvyšší míra sebevražednosti je v Litvě, nejnižší v Řecku a na Kypru

S 32 sebevraždami na 100 tisíc obyvatel byla ze zemí EU nejvyšší sebevražednost v Litvě, následovaná Lotyšskem, Maďarskem a Slovinskem (všechny s 19 sebevraždami na 100 000 obyvatel), Estonskem (18), Belgií a Chorvatskem (obě země shodně 17).

Naopak nejnižší míra sebevražednosti je v Řecku a na Kypru (shodně 5 sebevražd na 100 tisíc obyvatel), následuje Itálie (6), Spojené království (7), Španělsko a Malta (8).

Na úrovni EU činila v roce 2014 míra sebevražednosti v průměru 11 úmrtí na 100 tisíc obyvatel.

V České republice mezi roky 2006 až 2015 spáchalo sebevraždu téměř 15 tisíc lidí (14,8 tisíc). Více než polovina z nich (61 %) byla spáchána oběšením nebo (u)škrcením (celkem 9 042). Téměř každá desátá sebevražda (9%) byla spáchána skokem z výše (celkem 1 294). Třetím nejčastějším způsobem byl výstřel z pistole nebo revolveru. Tímto způsobem byla spáchána každá dvacátá sebevražda (5%, celkem 770). V roce 2015 spáchalo sebevraždu celkem 1 384 lidí.

 

Počet sebevražd v České republice v letech 2006 až 2015 podle způsobu provedení

MKN (1993) Název 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2006-2015
X60 Úmyslné sebeotrávení neopiátovými analgetiky, antipyretiky a antirevmatiky
a expozice jejich působení
9 8 8 5 6 4 –  3 7 8 58
X61 Úmyslné sebeotrávení antiepileptiky, sedativy-hypnotiky, antiparkinsoniky, psychotropními léky
a expozice, nezařazené jinde
33 29 39 48 48 42 33 52 59 51 434
X62 Úmyslné sebeotrávení narkotiky
a psychodysleptiky [halucinogeny]
a expozice jejich působení, nezařazené jinde
7 7 6 6 8 2 9 6 10 9 70
X63 Úmyslné sebeotrávení jinými léčivy působícími
na autonomní nervovou soustavu a expozice jejich působení
4 10 4 4 2 1 –  3 2 2 32
X64 Úmyslné sebeotrávení jinými a neurčenými léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami
a expozice jejich působení
41 43 36 35 34 35 30 24 30 23 331
X65 Úmyslné sebeotrávení alkoholem a expozice jeho působení 2 5 7 4 5 5 7 6 2 2 45
X66 Úmyslné sebeotrávení organickými rozpustidly
a halogenovanými uhlovodíky
a jejich parami a expozice jejich působení
1 3 4 1 4 1 2 5 6 2 29
X67 Úmyslné sebeotrávení jinými plyny a parami
a expozice jejic působení
23 22 30 30 27 24 25 16 19 18 234
X68 Úmyslné sebeotrávení pesticidy a expozice jejich působení –  2 –  1 1 1 –  1 –  –  6
X69 Úmyslné sebeotrávení jinými a neurčenými chemikáliemi a škodlivými látkami a expozice jejich působení 6 7 7 6 6 6 19 10 12 17 96
X70 Úmyslné sebepoškození oběšením, (u)škrcením
a (za)dušením
869 839 862 981 967 993 1 010 932 812 777 9 042
X71 Úmyslné sebepoškození (u)topením
a potopením
20 22 17 23 18 23 30 22 20 21 216
X72 Úmyslné sebepoškození výstřelem z pistole, revolveru 71 64 54 56 59 89 68 114 93 102 770
X73 Úmyslné sebepošk.výstřelem z pušky, brokovnice a větší ruční zbraně 17 23 22 10 15 14 13 20 28 26 188
X74 Úmyslné sebepoškození ýstřelem z jiné
a neurčené střelné zbraně
76 59 54 56 72 83 93 41 41 29 604
X75 Úmyslné sebepoškození výbušnou látkou –  1 –  –  –  –  1 2 –  –  4
X76 Úmyslné sebepoškození kouřem, dýmem
a ohněm
4 6 9 6 4 6 10 7 7 5 64
X78 Úmyslné sebepoškození ostrým předmětem 57 52 46 50 65 54 61 53 47 52 537
X79 Úmyslné sebepoškození tupým předmětem –  1 1 1 –  1 –  –  –  1 5
X80 Úmyslné sebepoškození skokem z výše 105 123 131 98 113 129 141 164 146 144 1 294
X81 Úmyslné sebepoškození skokem
nebo lehnutím si před pohybující se předmět
38 29 27 35 32 49 70 72 121 81 554
X82 Úmyslné sebepoškození havárií motorového vozidla 1 1 2 2 6 8 8 8 10 5 51
X83 Úmyslné sebepoškození jinými určenými prostředky 5 4 3 1 3 8 6 6 6 7 49
X84 Úmyslné sebepoškození neurčenými prostředky 11 15 10 5 7 11 11 6 10 2 88
Celkem Úmyslné sebepoškození (X60 – X84) 1 400 1 375 1 379 1 464 1 502 1 589 1 647 1 573 1 488 1 384 14 801

 

Více údajů naleznete v publikaci ČSÚ (viz Zemřelí podle seznamu příčin smrti, pohlaví a věku v ČR, krajích a okresech – 2006 až 2015)

 

Zdroj: Eurostat, Český statistický úřad

(foto: freeimages.com)