V kolika letech opouští mladí lidé domácnost rodičů?

V Evropské unii byl v roce 2015 průměrný věk mladých lidí opouštějících domácnost rodičů 26,1 let. Mezi členskými zeměmi však existují značné rozdíly. V severských zemích mladí lidé opouštěli domov nejdříve: ve Švédsku v 19,7 letech, v Dánsku ve 21,1 letech a ve Finsku ve 21,9 letech. Za nimi následovaly Lucembursko (23,1), Estonsko (23,6), Nizozemsko (23,7), Německo (23,8) a Francie (23,9).

Naopak nejdéle zůstávají v domácnostech rodičů mladí lidé v Chorvatsku (v průměru ve věku 31,4 let), následovala Malta (31,1), Slovensko (30,9), Itálie (30,1), Řecko (29,4), Španělsko (29,0), Portugalsko (28,9) a Bulharsko (28,7).

Ve všech zemích EU dříve domácnost rodičů opouštěly mladé ženy než muži. Nejvyšší rozdíly mezi pohlavími jsou v Rumunsku (25,6 let u žen, oproti 30,0 u mužů), Bulharsku (26,8 oproti 30,5) a Chorvatsku (29,6 oproti 33,0).

Kartogram - věk odchodu z domácnosti rodičů

Zdroj: Eurostat