Koncepce rodinné politiky: co přinese obcím?

Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) se zapojilo do závěrečných příprav Koncepce rodinné politiky ČR. Dokumenty tohoto typu totiž ovlivňují budoucí kroky vlády a dalších subjektů. Co se dosud podařilo?

Česká rodinná politika je realizována přes tři pilíře – daňové slevy a úlevy, přímá podpora státu a veřejné služby. Národní podpora je koncentrována v oblasti první, tedy do oblasti různých daňových slev a úlev, co představuje i jisté riziko v době hospodářského poklesu. Co se oblasti přímých podpor týče, většina této podpory je soustředěna na rodiny s dětmi do čtyř let. Koncepce je členěna do šesti kapitol pojednávajících o současném stavu, problémech, přáních rodin, mezinárodních porovnáních a navrhovaných řešeních, a to v několika oblastech. Jsou nimi oblast důchodová, oblast zdravotních služeb, bydlení (startovací byty), oblast finanční (snížení daní pro rodiny s dětmi zavedení půjček pro mladé rodiny či v rozšíření porodného), zaměstnanosti (valorizace rodičovského příspěvku nebo rozšíření okruhu překážek na straně zaměstnance, které lze pro účely dovolené považovat za výkon práce, částečný či flexibilní úvazek), porodnosti (úprava souhlasu muže u asistovaní reprodukce) či školství (zvýšení počtu předškolních zařízení a školních družin, zavedení základní nabídky bezplatných kroužků, garance míst ve školkách).

 

Celý článek.

 

Zdroj: Sdružení místních samospráv ČR

 

(foto: pixabay.com)