Genderově podmíněné násilí (19. června 2017, Plzeň)

Ministerstvo práce a sociálních věcí si Vás dovoluje pozvat na konferenci projektu „Rozvoj systému sociálních služeb“ k problematice genderově podmíněného násilí, která se uskuteční dne 22. června 2017 v prostorách hotelu angelo by Vienna House Pilsen v Plzni.

Mezinárodní konference se zaměřuje na závažný společenský fenomén, snaží se přispět k odstranění jeho příčin a pomoci obětem. Představí mimo jiné novou sociální službu pro osoby ohrožené genderově podmíněným násilím.

Tato služba by měla přinést kvalitnější a efektivnější pomoc obětem a nový přístup,který umožní tento fenomén a jeho negativní důsledky řešit.

Konference je určena poskytovatelům sociálních služeb, zástupcům odborných institucí z oblasti sociálních služeb, zástupcům krajských úřadů a odborné veřejnosti.

Zaměření konference:

Obecná rovina
• Ratifikace Istanbulské úmluvy, její význam a přínos

Sociální kontext
• Fenomén zvaný genderově podmíněné násilí
• Nová sociální služba
• Identifikace genderově podmíněného násilí jako nepříznivé sociální situace, nástroj pro identifikace a řešení genderově podmíněného násilí

Filozofická a sociologická rovina
• Příklady genderově podmíněného násilí v sociálních službách

Trestněprávní rovina
• Trestněprávní rovina genderově podmíněného násilí

Konference je realizována v rámci individuálního projektu Ministerstva práce a sociálních věcí s názvem „Rozvoj systému sociálních služeb“, hrazeného z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a je pro účastníky zdarma.

Přihlásit se můžete do 19. června 2017 prostřednictvím webového formuláře na adrese www.moudrypreklad.cz/konferenceGPN2017

Pokud byste se po přihlášení nemohli zúčastnit, informujte nás prosím na níže uvedeném kontaktu.

V případě jakýchkoliv dotazů prosím kontaktujte organizátora konference:

Karel Švarc, tel.: (+420) 725 950 611, e-mail: karel.svarc@mpsv.cz

 

(foto: freeimages.com)