IIASA: Proces stárnutí populace v Číně, Německu a USA zřejmě skončí do roku 2100

Nové ukazatele stárnutí spolu s populačními projekcemi OSN ukazují, že stárnutí obyvatelstva v Číně, Německu a USA pravděpodobně skončí před rokem 2100.

Podle nové studie publikované v časopise PLOS ONE by stárnutí obyvatelstva v Německu mohlo dosáhnout vrcholu do roku 2040 a v Číně do roku 207. Studie spojuje nové ukazatele demografického stárnutí s pravděpodobnostními projekcemi vývoje obyvatelstva OSN. V USA by podle studie mělo populačního stárnutí století být vůbec nejméně intenzivní.

Stárnutí populace je v mnoha zemích zdrojem obav. Rostoucí počet starších osob v populaci ve srovnání s mladšími by mohl vytvořit neudržitelné zatížení systémů sociální služeb a zdravotní péče.

Tradiční populační projekce kategorizují “stáří” prostřednictvím věkové hranice 65 let. Avšak se zvyšující se střední délkou života se prodlužuje taky věk, do kterého lidé zůstávají zdraví, aktivní a produktivní. V posledním desetiletí pracovníci IIASA zveřejnili rozsáhlý výzkum, který ukázal, že samotná hranice “stáří” by se měla měnit se změnami očekávané délky života a navrhli nové ukazatele míry stárnutí, která vycházejí z charakteristik obyvatelstva a poskytují tak komplexnější pohled na demografické stárnutí populace.

Uvedená studie spojuje tyto nové způsoby měření stárnutí s pravděpodobnostních projekcí populace OSN, aby vytvořila nový soubor projekcí věkové struktury pro čtyři země: Čínu, Německo, Írán a USA.

“Obě demografické techniky jsou poměrně nové a společně nám dávají velmi odlišný a podrobnější obraz o tom, jak by mohla vypadat budoucnost stárnutí,” říká Warren Sanderson, výzkumný pracovník na IIASA a Stony Brook University v USA, který je autorem článku společně se Sergejem Scherbovem, vedoucím projektu Re-Aging ve společnosti IIASA, a Patrickem Gerlandem, vedoucím sekce pro úmrtnosti Populační divize OSN.

Jeden z ukazatelů, které jsou v článku použity, se zaměřuje na očekávanou naději dožití i prožité roky života a v souladu s tím modifikuje hranici stáří. Pravděpodobnostní projekce nabízí tisíce možných scénářů, které umožňují možností variant vývoje demografického stárnutí.

V případě Čínu, Německo a USA studie ukázala, že stárnutí obyvatelstva bude vrcholit a začne klesat ještě před koncem století. Írán, který v posledních 20 letech zaznamenal velmi rychlý pokles plodnosti, má nestabilní věkovou strukturu a výsledky pro tuto zemi jsou proto velmi nejisté.

“Pro analýzu jsme vybrali tyto čtyři země, protože mají velmi odlišnou strukturu a projekce obyvatelstva, což nám umožnilo otestovat tuto metodu na velkém množství různých scénářů,” říká Scherbov.

 

Zdroj: IIASA

 

(foto: freeimages.com)