Publikace: Život a práce v Evropské unii 2016

Eurofound vydal ročenku Život a práce v Evropě v roce 2016. Publikace poskytuje přehled o vývoji a trendech v oblasti trhu práce a životních podmínek obyvatel EU, který vychází z výzkumných aktivit Eurofoundu realizovaných v roce 2016.

Přes napětí v Evropské unii – pomalé oživení ekonomiky, rostoucí euroskepticismus a Brexit publikace poukazuje na řadu pozitivních zpráv v minulém roce. Ve všech platových kategoriích se zvýšila zaměstnanost, rozdíly v zaměstnanosti žen a mužů se snižují a mohou se dále snižovat, pracovní podmínky se v mnoha aspektech zlepšily, starší pracovníci mají flexibilnější možnosti odchodu do důchodu a mnoho členských zemí přijalo efektivní opatření ke zlepšení situace žadatelů o azyl. Přestože vývoj v sociální oblasti a zaměstnanosti nepochybně představuje výzvy, Eurofound přispívá k schopnosti EU tyto problémy řešit prostřednictvím promyšlených a dobře podložených politik. Publikace je doplněna výroční zprávou o činnosti.

Zobrazit interaktivní prezentaci ročenky 2016.

 

Top 10 profesí v EU podle míry zaměstnanosti, 2011-2015

 

Zdroj: Living and working in Europe 2016 (Eurofound)