Počet mladistvých potřebujících zdravotní péči kvůli drogám se snížil o pětinu

Za posledních pět let se počet klientů VZP, kterým ještě nebylo 18 let, a přesto potřebovali zdravotní péči kvůli problémům s alkoholem nebo drogami, snížil o 22 %. Pojišťovna za jejich léčbu loni vydala přes 14,1 milionu korun. I u nákladů na péči je tak ve srovnání se stavem před pěti lety patrný pokles, konkrétně o 7,6 %. Ač se tento trend může možná zdát překvapivý, je v souladu s jinými studiemi zaměřenými na vývoj chování dětí a mládeže.

VZP zveřejňuje uvedená data při příležitosti Mezinárodního dne proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi. Dalším důvodem je pak i nadcházející vysvědčení a období prázdnin, které dávají mnohým dětem příležitost k experimentování – nemají pravidelný školní program a jsou více než jindy bez dozoru dospělých.

Vývoj počtu klientů VZP mladších 18 let, kteří byli léčeni kvůli návykovým látkám

  Počet pacientů Náklady v Kč
Rok 2012 1 530 15 229 009
Rok 2013 1 453 15 616 675
Rok 2014 1 325 15 499 171
Rok 2015 1 267 15 231 536
Rok 2016 1 194 14 153 517

Návykovou látkou, která loni přivedla do péče lékařů nejvíce klientů VZP mladších 18 let, byl dle očekávání alkohol. Následovaly marihuana a pervitin. Pořadí nejčastěji užívaných drog je přitom v posledních letech prakticky neměnné.

Kvůli jakým návykovým látkám končili loni klienti VZP mladší 18 let u lékaře

  Počet pacientů Náklady v Kč
Alkohol 632 4 425 939
Opioidy 28 225 584
Kanabinoidy 191 2 048 573
Sedativa, hypnotika 69 338 463
Kokain 2 6 258
Jiná stimulancia (pervitin) 156 2 743 883
Halucinogeny 14 77 575
Tabák 17 81 648
Prchavé látky 25 130 868
Kombinace drog 266 4 074 726
Celkem  1 194* 14 153 517

*Nejde o součet výše uvedených skupin, někteří pacienti jsou započteni ve více z nich
To, že česká mládež ve srovnání s dřívějškem méně kouří, pije alkohol a užívá drogy, ukázala už loni například Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD). Podle ní mezi lety 2011 a 2015 výrazně poklesla konzumace alkoholu a rovněž pokračoval pokles zkušeností mládeže s nelegálními drogami. Pokles byl zaznamenán u všech sledovaných nelegálních drog včetně konopných látek. Podrobnosti najdete zde.

 
 
 
(foto: pixabay.com)