MPSV pošle krajům peníze na sociální služby do konce června

Kvůli dlouhodobě velmi nízkým platům zaměstnanců v sociálních službách schválila vláda na konci května návrh ministryně Michaely Marksové, který přinese výrazné zlepšení jejich situace. Spolu s tímto opatřením vláda schválila dofinancování sociálních služeb více než miliardou korun.

Zaměstnanci Ministerstva práce a sociálních věcí dokázali v rekordním čase od rozhodnutí vlády vyřídit celý dotační proces. Až na tři kraje, ale nejsou krajští zastupitelé schopni svolat zasedání zastupitelstev, díky tomu se peníze k poskytovatelům nejspíše nedostanou včas.

Ministryně Marksová prosadila na vládě změnu tarifů u zaměstnanců ve veřejných službách a správě, což s platností od prvního července bude znamenat zvýšení platů sociálních pracovníků a pečovatelů o 23 % a ostatních, většinou technických a administrativních, zaměstnanců v sociálních službách o 9,4 %.

„Od nástupu do vlády jsem se zasadila o každoroční růst platů v sociálních službách. Poslední změna tarifů pomůže téměř 165 tisícům zaměstnanců s nejnižšími platy,” uvedla ministryně Michaela Marksová.

Vláda zároveň schválila částku 1 162 305 856 Kč, ze které se zvýšení zaplatí. Peníze jdou z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí i Ministerstva financí. Kraje budou mít finance k dispozici na svých účtech do 30. června. Dofinancování sociálních služeb zahrnuje, jak výše zmíněné navýšení platů, tak i částku na mzdy, protože podle zákon o sociálních službách nelze poskytovat dotaci pouze veřejnému sektoru, ale všem poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zařazeni do sítě sociálních služeb a podali žádost o dotaci na rok 2017.

MPSV v posledních třech letech dofinancovalo platy a mzdy na sociální služby několikrát. V říjnu 2014 proběhlo dofinancování ve výši 335 mil. Kč, v červenci 2015 v celkové výši 720 mil. Kč a v červenci 2016 putovalo na dofinancování platů v sociálních službách 270 mil. Kč.

 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí