Pracovní skupina pro přístupnost veřejné správy a služeb se věnovala přístupnosti informací

Dne 27. června 2017 se uskutečnilo páté zasedání Odborné skupiny pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb Vládního výboru pro zdravotně postižené občany.

Hlavním tématem jednání byla problematika přístupnosti informací ve veřejné správě i v komerčním sektoru. Veřejný sektor má ze zákona povinnost zajistit přístupnost, tuto povinnost kontroluje Ministerstvo vnitra. Na komerční sektor se vztahuje nepřímá povinnost a nediskriminace daná antidiskriminačním zákonem. Prvky zajišťující přístupnost nejsou využitelné pouze pro lidi se zdravotním postižením, řadu funkcí či služeb mohou využít i další lidé, například pro usnadnění práce s danou aplikací či dokumentem.

Zajištění přístupnosti dokumentů je důležité proto, že jejich nepřístupnost je přímou diskriminací. Mělo by se týkat všech zveřejněných dokumentů a dokumentů účastníkům a klientům.

Základní pravidla pro tvorbu dokumentů jsou: nadpisy opravdu jako technické nadpisy, netextové prvky a obrázky pojmenovat a popsat, objektům dávat titulky, interaktivní obsah u rozsáhlejšího dokumentu, nezamykat dokument pro úpravy a používání.

Přístupnost je třeba zajistit také pro webové stránky, webové aplikace a informační systémy, digitální dokumenty, aplikace (mobilní i desktopové) a informační terminály, klientské systémy, sociální sítě, pracovní systémy. Základními principy přístupnosti informací je: popsat netextové prvky, strukturovat pomocí nadpisů, srozumitelná navigace, popsat a vysvětlit ovládací prvky, neměnit svévolně obsah, předvídatelný vzhled a chování, pravidla vzhledu a kontrastů, popsaná média.

Je důležité na přístupnost myslet již od začátku, a hlavně ji brát jako povinnou součást projektu, tj. používat přístupné technologie, dodržovat základy přístupnosti, přístupnost otestovat. V rámci aplikací je nutno zajistit přístupnost samotné aplikace, jejího obsahu, kanálu pro získání a správu aplikace, dokumentace a nápovědy, informací o aktualizacích a změnách v aplikaci.

Ministerstvo vnitra připravuje nový zákon o přístupnosti, který bude obsahovat povinnost přístupnosti pro internetové stránky, veřejné informační systémy, mobilní aplikace.

Zazněla také pravidelná informace o postupu přípravy směrnice Evropského parlamentu a Rady EU EAA (European accesibility act). Na zasedání Rady EU byla přednesena zpráva o pokroku. Text je dále rozšiřován a upravován. Často je akcentováno, aby nedocházelo k duplicitě s jinými právními předpisy. Vzhledem ke změně předsednictví, dojde k dalšímu kolu zasílání připomínek ke stávající podobě návrhu směrnice.

 

Zdroj: Vláda ČR

 

(Zdroj: freeimages.com)