Česko dalo na výcvik libyjské pobřežní stráže nejvíce ze zemí EU. Chce tím motivovat ostatní

Vláda dnes (24. července 2017) rozhodla o poskytnutí daru ve výši 24 milionů korun na činnost libyjské pobřežní a námořní stráže. V současné chvíli jde o nejvyšší schválený příspěvek členského státu EU na podporu této jednotky, která za podpory Evropské komise a členských zemí na území Libye řeší nelegální migraci.

Česká vláda tak pokračuje v naplňování své dlouhodobé priority v podobě koncepčního řešení migrační krize, kdy pomoc ČR míří přímo do postižených oblastí a zaměřuje se na řešení samotných příčin migračních toků.

 

 

„Libye je klíčem k řešení migrační krize. Je hlavní tranzitní zemí, pokud jde o současnou nelegální migraci z Afriky. Zvládnout situaci v Libyi znamená pomoci Itálii v nejpalčivějších problémech. Tato pomoc je v souladu s naší snahou řešit problémy tam, kde vznikají, a na hlavních migračních trasách v sousedství EU,“ uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Česká vláda svým rozhodnutím výrazně navýšit podporu libyjské pobřežní a námořní stráže připoutala pozornost i dalších členských států. Na základě českého příspěvku nyní avizovaly zvýšení své pomoci také Estonsko a Rakousko, uvedl Úřad vlády v tiskovém prohlášení.

Libye nemá asociační dohodu s EU, a zůstává tak mimo většinu struktur Evropské politiky sousedství (EPS – European Neighbourhood Policy). Má pouze statut pozorovatele v Barcelonském procesu (Barcelona process) a Unii pro Středomoří (Union for the Mediterranean – UfM). Může však čerpat také prostředky z Nového evropského nástroje sousedství (European Neighbourhood Instrument – ENI) a regionálních programů ENI (regional programmes). Libye rovněž získala finanční prostředky z Evropského nástroje sousedství a partnerství (ENPI) v období 2007-2013. ENI je hlavním finančním nástrojem EU pro země sousedství během finančního období 2014-2020. Dalšími zdroji podpory jze straby EU jsou programy tematické pomoci – například o lidských právech nebo migraci.

Libye také získává prostředky z „Nouzového svěřenského fondu pro stabilitu a řešení hlavních příčin nelegální migrace a vysídlených osob v Africe“ (EU Emergency Trust Fund for stability and addressing root causes of irregular migration and displaced persons in Africa).

V roce 2011 v Libyi proběhla občanská válka mezi stoupenci Kaddáfího džamáhíríje a povstalci zastupovanými Národní přechodnou radou a podporovanými NATO. Válka skončila vítězstvím povstalců.

 

Informace o Libyi (2016)

 • Populace – 6,29 mil.
 • Sousední státy: EgyptSúdánČadNigerAlžírsko a Tunisko
 • Střední délka života – 76,5 let (muži: 74,7 let, ženy: 78.3 let (2016 odhad)
 • Věkový medián: 28,5 let (muži: 28,6 let, ženy: 28,3 let (2016 odhad)
 • Fertilita (úhrnná míra plodnosti -TFR) – 2,4 dětí na jednu ženu
 • Populační přírůstek: 1,8 % (2016 odhad)
 • Městské obyvatelstvo: 78,6 %  (2015)
 • Úhrnná míra plodnosti dospívajících (15-19 let) – 6 na 1 000 žen ve věku 15-19 let
 • Dětská úmrtnost (pod 5 let) – 13 na 1 000 živě narozených
 • Gramotnost (% osob ve věku 15 a více, které umí číst a psát) – 91 % (muži 96,7 %, ženy 85,6%) (2015 odhad)
 • Měna: libyjský dinár (LYD)
 • Obezita – míra prevalence dospělých: 31,9 % (2014)
 • Podvýživa dětí do 5 let: 5,6% (2007)
 • V 7. století oblast dnešní Libye dobyli Arabové a v roce 1551 Osmanští Turci.
 • Město Leptis Magna patřilo k významným obchodním centrům Římského impéria.
 

Ministerstvo vnitra v rámci svého rozpočtu na asistenci uprchlíkům pro rok 2016 vyčlenilo 150 milionů korun:

 • V rámci Regionálního programu rozvoje a ochrany EU pro Africký roh (10 mil. Kč)
 • Irák – Kawergosk (20 mil. Kč)
 • Makedonie (20 mil. Kč)
 • Rozvojová banka Rady Evropy (2,5 mil. Kč)
 • Ukrajina – řešení problému vnitřně vysídlených osob (3,2 mil. Kč)
 • Jordánsko (50 mil. Kč)
 • Bulharsko (20 mil. Kč)
 • Srbsko (14,3 mil. Kč)

 

Zdroj: Vláda.cz, Evropská komise, Světová banka, Central Intelligence Agency, Ministerstvo vnitra, Wikipedia.org

 

(foto: pixabay.com)