Muži mají o 2 300 korun vyšší penzi než ženy. Čtvrtina seniorů šla do důchodu předčasně

Z údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyplývá, že letos k 30. červnu činila průměrná výše starobního důchodu 11 807 Kč, což je o necelých 500 korun více než v červnu 2015. Průměrná výše starobního důchodu vypláceného mužům byla o cca 2 300 Kč vyšší – muži pobírali starobní důchod v průměrné výši 13 033 Kč, ženy pak ve výši 10 728 Kč. Na konci června ČSSZ evidovala cca 2,4 miliony starobních důchodců žijících v ČR, z toho jedné čtvrtině z nich byl v minulosti přiznán na základě jejich žádosti předčasný starobní důchod. Předčasný důchod pobíralo více než 611 tisíc seniorů. V roce 2017 bylo vyplaceno celkem přes 3,6 mil. všech druhů důchodů, z toho přes 95 tisíc do zahraničí. Důchodců je téměř 2,9 milionu, to znamená, že důchod pobírá více než každý čtvrtý obyvatel Česka (27 %).

Vybrané ukazatele důchodové statistiky

k 30. červnu 2015 2016 2017
Starobní důchodci vč. předčasných a souběhu s pozůstalostním důchodem 2 362 155 2 381 012 2 396 032
Invalidní důchodci vč. souběhů s pozůstalostním důchodem 423 981 428 887 425 363
Pozůstalostní důchodci (vyplácení sólo) 79 430 75 854 71 370
Počet důchodců v ČR celkem 2 865 566 2 885 753 2 892 765
       
Počet důchodců s výplatou do ciziny 86 122 89 455 91 899
       
Starobní důchody 2 362 155 2 381 012 2 396 032
     z toho předčasné důchody 575 979 595 777 611 346
Invalidní důchody 423 981 428 887 425 363
Pozůstalostní důchody 697 328 692 667 683 326
Počet důchodů vyplácených v ČR celkem 3 483 464 3 502 566 3 504 721
       
Počet důchodů vyplácených do ciziny 89 331 92 818 95 307
       
Průměrná výše starobního důchodu v Kč 11 316 11 422 11 807
     Muži 12 522 12 625 13 033
     Ženy 10 268 10 365 10 728

 

Viz též příjmy z pojistného na sociální zabezpečení ke konci června.

 

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

(foto: pixabay.com)