Od července 2017 začíná platit novela insolvenčního zákona. Má omezit podvody a vydírání

Novela Ministerstva spravedlnosti, která vstupuje v účinnost 1. 7. 2017, se zaměřuje mimo jiné na podvodné oddlužovací společnosti, které si za své často bezcenné služby účtují vysoké poplatky.

„Je to novela, která výrazně zlepší ochranu těch, kteří usilují o oddlužení. V praxi jsme viděli praktiky podvodníků, kteří si za své poradenství účtovali desítky tisíc korun i v situacích, kdy dlužník podmínky pro oddlužení nesplňuje. Je potřeba vědět, že žádná společnost nebo agentura dlužníka neoddluží. To dělá jen soud na základě dobře sepsaného návrhu. Ty nekvalitní situaci dlužníka jen zhorší, navíc přijde o peníze zaplacené podvodné agentuře,“ vysvětlil ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Jako placenou službu budou moci návrhy na povolení oddlužení sepisovat a podávat pouze advokáti, notáři, soudní exekutoři a insolvenční správci. Výše této odměny bude přitom omezená částkou 4000 Kč bez DPH, případně 6000 Kč bez DPH při společném oddlužení manželů. Bezplatně budou návrhy sepisovat a podávat subjekty akreditované Ministerstvem spravedlnosti (například neziskové subjekty).

 

Již od začátku července tak nebudou moci dlužníci bez požadovaného právnického nebo ekonomického vzdělání sepisovat a podávat návrhy na povolení oddlužení, budou muset využít služeb výše uvedených osob. Po přechodnou dobu jednoho roku budou moci využít také výlučně bezplatných služeb některých neakreditovaných neziskových subjektů, které splňují novelou stanovené podmínky.

Novela také míří proti tzv. šikanózním insolvenčním návrhům. Jedná se o případy, kdy se společnosti snaží své konkurenty poškodit tím, že na ně podají insolvenční návrh. Bez ohledu na výsledek řízení může zveřejnění takovou firmu zlikvidovat. V praxi bude mít soudce možnost rozhodnout, že se podaný insolvenční návrh nezveřejní v insolvenčním rejstříku. Následně bude mít možnost zneužívající návrh odmítnout.

Novela insolvenčního zákona se zaměřuje i na zjednodušení celého procesu oddlužení. Část agendy soudů by se měla přesunout na insolvenční správce. „Věříme, že tím, že se nám podaří agendu oddlužení do jisté míry přesunout mimo soudy, tak se budou moct znovu začít intenzivněji věnovat podnikatelským insolvencím,“ upřesnil ministr spravedlnosti.

 Další novinkou je zcela nové nastavení parametrů dohledu nad insolvenčními správci. Ministerstvo spravedlnosti bude mít efektivnější systém správního trestání, který bude aplikovat vůči správcům, kteří svoji činnost nevykonávají v souladu se zákonem.

 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

(tisková zpráva ze dne 30. června 2017)