Podívejte se na nejdůležitější změny zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Sněmovna schválila novelu zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Cílem novely je zlepšení podmínek zdravotně handicapovaných ve smyslu přístupu k důležitým kompenzačním pomůckám. Návrh předložili poslanci Vít Kaňkovský a Jan Bartošek (KDÚ-ČSL). Poslanci na přípravě novely úzce spolupracovali s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR.

Novela zákona obsahuje i další technická vylepšení a zpřesňuje některé pojmy. Nyní bude návrh zákona projednávat Senát. Nejbližší jednání Senátu je kolem 20. července 2017 a je pravděpodobné, že návrh novely zákona schválí. Pokud by jej vrátil Poslanecké sněmovně s nějakými pozměňovacími návrhy, mohla by se situace ve věci konečného schválení zákona zkomplikovat, ale věříme tomu, že je obecný zájem tento zákon schválit. V Poslanecké sněmovně ze 131 přítomných poslanců pro návrh hlasovalo 125 poslanců, nikdo nebyl proti.

Pokud normu schválí i senátoři, u dětí do 18 let a seniorů od 65 let by se snížily doplatky na léky za kalendářní rok ze stávajících maximálně 2 500 korun na 1 000 korun, u seniorů nad 70 let dokonce jen na 500 korun. Výpadek v příjmech zdravotních pojišťoven, který tímto rozhodnutím vznikne, není nijak dramatický. Přesto se ho vláda rozhodla zohlednit ve výši nařízené valorizace plateb státu za státní pojištěnce.

 

 

Zdravotní pojišťovny se tak nemusí bát, že by toto rozhodnutí ohrozilo jejich rozpočty, naopak ušetříme peníze lidem, kteří to nejvíce potřebují.

 

Nejdůležitější změny, které novela přináší:
 1. Zvýšení příspěvku na mobilitu ze 400 na 550 Kč měsíčně;
 2. Výrazné snížení finančního limitu na dávku na zvláštní pomůcku, který odlišuje režimy stanovení výše příspěvku, kdy u posuzování nároku na pomůcku pod tímto limitem se u žadatele zkoumají příjmové poměry;
 3. Zkrácení doby pro opětovnou žádost zdravotně postiženého o příspěvek na pořízení motorového vozidla z 10 na 7 let;
 4. Zrušení posuzování majetkových a sociálních poměrů žadatelů a společně posuzovaných osob;
 5. Rozšíření okruhu diagnóz, na které se tento zákon vztahuje.

 

Poslanecký návrh vycházel z podkladů NRZP ČR a přináší tyto zásadní změny:
 • Zcela se ruší dokazování majetku společně posuzovaných osob při žádostech o příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku.
 • V případě, že žadatel o příspěvek na kompenzační pomůcku nebude žádat odpuštění 10 % spoluúčasti, nebudou zjišťovány příjmy, jak společně posuzovaných osob, tak ani žadatele o příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku. Pouze u příspěvku na nákup motorového vozidla bude příjem testován, a to i u společně posuzovaných osob, protože se předpokládá, že automobil je využíván pro všechny členy rodiny.
 • Snižuje se limit pro nárok na příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky u její ceny a to z 24 000,- Kč na 10 000,- Kč.
 • Snižuje se doba k podání opětovné žádosti na nákup motorového vozidla z 10 let na 7 let. Přičemž toto snížení počtu let se bude vztahovat i na přiznané příspěvky po roce 2012.
 • Nově se stanoví výše příspěvku na nákup motorového vozidla podle příjmu společně posuzovaných osob tak, že u společně posuzovaných osob do 8 násobku životního minima činí příspěvek 200 000,- Kč. Při přijmu, který překračuje 9 násobek životního minima, se příspěvek snižuje na 180 000,- Kč. Takto je příspěvek na nákup motorového vozidla postupně snižován při rostoucí výši násobku životního minima. Nejméně však bude příspěvek činit 100 000,- Kč. Zabrání se tím takovým excesům, kdy příspěvek na nákup motorového vozidla byl přiznán například ve výši 10 000,- Kč.
 • Zvyšuje se příspěvek na mobilitu ze 400,- Kč měsíčně na 550,- Kč měsíčně.

 

„Dá se říci, že nyní napravujeme stav, který vznikl v letech 2010 a 2012. Skutečně jsme však čekali, že s tímto tématem přijde Ministerstvo práce a sociálních věcí. Je důležité, aby se osoby se zdravotním postižením integrovaly do běžného života v maximálně možné míře. Jsem přesvědčen, že je to přínosem pro obě strany,“ řekl Jan Bartošek, místopředseda KDU-ČSL.

Osobně jsem čekal, že tato iniciativa vyjde z pera Ministerstva práce a sociálních věcí, což se nestalo,“ řekl Vít Kaňkovský, poslanec a místopředseda Výboru pro sociální politiku.

Národní rada osob se zdravotním postižením poslancům, kteří zákon předložili, i těm, kteří zákon schválili, poděkovala a věří, že i senátoři jej schválí tak, aby mohl začít platit od 1. ledna 2018. „Ujali se velké práce; nejedná se o jednoduchou novelu, je to zásadní změna zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a jsem velmi rád, že se nám ta společná práce podařila. Je trošku zázrakem, že se během roku podařilo pronést poslaneckou iniciativu celým legislativním procesem. Předkladatelé o to velmi usilovali. Jako důležitý vnímáme fakt, že se ruší majetkový cenzus na poskytování příspěvku na zdravotní pomůcky. Současný stav je ponižující a nesmyslný. Souhlasím s panem poslancem Kaňkovským, že napříště musíme rozšířit seznam diagnóz. Je to velmi důležité. Je tu například několik tisíc lidí s těžkým postižením plic nebo srdce, jsou tím prakticky imobilizováni, nemohou chodit, používají vozík, ale nemají nárok na tyto dávky; právě proto, že tam není tam diagnóza tělesného, mentálního nebo smyslového postižení. Ale věřím, že v příštím volebním období se to podaří,“ řekl Václav Krása.

 

Poslaneckou sněmovnou schválena novela Víta Kaňkovského a Jana Bartoška, která novelizuje zákon č. 329/2011 Sbírky o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Poslanci na přípravě novely úzce spolupracovali s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR.

 

Zdroj: KDU-ČSL, NRZP ČR