Stát do června vybral na sociálním pojištění 214 miliard, vyplatil 220 mld. Na důchody šlo 198 mld.

Od ledna do června 2017 vybrala Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) na pojistném na sociální zabezpečení bezmála 214 mld. Kč – 198 mld. Kč. na důchodové pojištění a 16 mld. na nemocenské pojištění. Naproti tomu vyplatila 220 mld. Kč –  205 mld. na důchodové dávky a 15 mld. Kč na dávky nemocenského pojištění,  z toho na nemocenské bylo vyplaceno 10 mld. Kč.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji na sociální zabezpečení tak ke konci června 2017 cca činil 6 mld. Kč, což je takřka o polovinu nižší číslo ve srovnání se stejným obdobím před dvěma roky. 

Z údajů ČSSZ dále vyplývá, že evidovala přes 278 tisíc zaměstnavatelů, kteří zaměstnávali 4,5 milionu zaměstnanců. Osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) bylo na konci června 992 tisíc, z nich si více než dvě třetiny platily zálohy na důchodové pojištění (viz tabulka níže).

 

 

Přehled o sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

k 30. 6. 2015 2016 2017
Počet zaměstnavatelů 273 931 276 527 278 676
Počet pojištěnců 4 347 040 4 416 038 4 505 911
Počet OSVČ vykonávajících činnost 987 742 990 681 992 103
     z toho OSVČ povinných platit zálohy na důchodové pojištění 684 499 682 933 686 057
     z toho OSVČ účastných nemocenského pojištění 90 740 90 416 90 243
       
Počet občanů dobrovolně důchodově pojištěných 6 776 7 269 8 183
       
Počet poplatníků celkem 5 038 315 5 106 240 5 200 151
       
Úhrn vyměřovacích základů v mld. Kč od začátku roku 582,13 616,13 663,58
Průměrný měsíční vyměřovací základ na 1 pojištěnce v Kč 22 799 23 571 25 477
       
Příjmy z pojistného a příslušenství na sociální zabezpečení v mld. Kč 187,01 197,83 213,71
Výdaje na sociální zabezpečení v mld. Kč 198,61 208,41 219,99
Rozdíl příjmů a výdajů na sociální zabezpečení v mld. Kč -11,60 -10,58 -6,28

 

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

(foto: pixabay.com)