Eurostat: Klíčové údaje o kandidátských zemích EU

Tato rozsáhlá statistická publikace Key figures on enlargement countries (2017 edition) o kandidátských zemích EU v letech 2005 až 2015 obsahuje údaje, tabulky a grafy o populaci, vzdělání, životních podmínkách, trhu práce, hospodářství a financích, zemědělství, obchodu, vědě, technologiích a digitální společnosti, zahraničním obchodu, dopravě, energetice a životním prostředí.

Eurostat: Key figures on enlargement countries - obálkaKandidátské země v době vydání publikace zahrnují Černou Horu, bývalou jugoslávskou republiku Makedonii, Albánii, Srbsko a Turecko, potenciálními kandidáty jsou Bosna a Hercegovina a Kosovo.

Publikace zahrnuje krátký komentář k datům a metodické poznámky.

 

Populace k 1. lednu, 2005-2015 (v tisících)

  2005 2007 2009 2011 2013 2015
EU-28 (1) 494 598 498 301 502 090 502 965 505 167 508 457
Černá Hora (2) 613 615 617 620 621 622
Makedonie* 2 035 2 042 2 049 2 057 2 062 2 069
Albánie 3 020 2 982 2 936 2 907 2 898 2 892
Srbsko (3) 7 456 7 398 7 335 7 254 7 784 7 114
Turecko (4) 68 070 69 730 71 517 73 723 75 627 77 696
Bosna a Hercegovina (5) 3 843 3 843 3 843 3 840 3 832 3 879
Kosovo** (3) 2 041 2 127 2 181 1 799 7 827 7 772

* Bývalá jugoslávská republika Makedonie
** Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.
(1) 2010, 2011,2012, 2014 and 2015: break in series.
(2) 2010: break in series.
(3) 2011: break in series.
(4) 2008: break in series.
(5) Mid-year population.

 

Zdroj: Eurostat