Praha spustila anglickou verzi Mapy přístupnosti

Digitální mapa přístupnosti budov a veřejných prostranství, kterou Praha představila v červnu 2016 (viz mapapristupnosti.cz), má nově svou anglickou mutaci. Přehledné informace o přístupnosti objektů z hlediska osob s omezenou schopností pohybu tak nově mohou na adrese pragueaccessibilitymap.eu využívat i zahraniční turisté. Ke konci července bylo v české verzi  1 064 a v anglické 307 objektů. Průměrná měsíční návštěvnost: cca 400 přístupů

Oproti své české verzi obsahuje anglická Mapa přístupnosti, tedy Prague Accessibility Map, méně objektů. Při překladu byl kladen důraz na to, co zahraniční návštěvníky zajímá nejvíce, tedy na Pražskou památkovou rezervaci. Turisté s pohybovým omezením se tak například dozví, kudy se dostanou do Staroměstské radnice, které objekty a zahrady Pražského hradu jsou přístupné či jaká úskalí na ně kde čekají.

„Vzhledem k obrovskému počtu zahraničních návštěvníků, ale dnes již i rezidentů Prahy, je nezbytné, abychom byli schopni všechny zásadní informace poskytovat i v angličtině, eventuálně v dalších jazycích. V případě mapy přístupnosti je to důležité dvojnásob. Pro každého člověka se sníženou schopností pohybu je orientace v cizím městě samozřejmě oříškem a je naší povinností, abychom jim ho maximálně pomohli rozlousknout. Chci, aby Praha byla i pro rodiče s kočárky či třeba lidi na vozíčku maximálně přívětivým městem,” řekl náměstek primátorky pro dopravu, sport a volný čas Petr Dolínek.

Obě verze Mapy přístupnosti vytvořil Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR). Momentálně je v anglické verzi 307 objektů. Kromě kulturních památek zde lidé najdou například přístupné toalety nebo zdravotnická zařízení.

Vedle tohoto projektu ve spolupráci s Prague City Tourism momentálně vzniká také brožura Čtyři pražské procházky bez bariér. Ta provede návštěvníky nejžádanějšími a nejkrásnějšími místy Prahy. Zvolené doporučené trasy mají zpevněný povrch z asfaltu, dlažby nebo mlatu, vyhýbají se schodům, úzkým průjezdům nebo extrémním sklonům komunikací. Zmapovala je, stejně jako objekty na české Mapě přístupnosti, Pražská organizace vozíčkářů. Brožura bude k dispozici ve třech jazykových mutacích (CZ, EN, ES) jak v tištěné, tak v digitální formě, a jako další vrstva se následně zapracuje i do Mapy přístupnosti.

„Jsem rád, že se projekt Mapy přístupnosti dále rozvíjí. Úspěšné aktivity se poznají tak, že se nejedná o jednorázovou záležitost a následné živoření ze své minulé slávy. Anglická mutace, stejně tak jako trasování nejfrekventovanějších procházek po Praze, jsou logickým vyústěním rozvoje mapy, která přináší důležité informace o bariérách či bezbariérovosti veřejného prostoru. V podobném duchu a tempu budeme i nadále pokračovat,“ říká předseda Výboru pro výchovu a vzdělávání Patrik Nacher, který stál u zrodu projektu.

Mapa přístupnosti semaforovým způsobem dělí objekty na přístupné, částečně přístupné a obtížně přístupné/nepřístupné zelenou, oranžovou a červenou barvou ikony. Po kliknutí na objekt se objeví velmi podrobné informace (vstup, interiér, WC, výtah, parkovaní, kontakty, fotogalerie), uživatel si sám zhodnotí, které omezení se ho týká, jaký vozík použije a zda potřebuje pro návštěvu asistenta. U každého objektu je řada dalších třinácti doplňujících piktogramů a uživatel tedy hned vidí, jaká úskalí ho kde můžou potkat (obtížný sklon/povrch, schody, úzké dveře atd.), zjistí, kde se nachází bezbariérový vstup do budovy, výtah, či plošina. Piktogramy jsou modré/šedivé, podle toho, zda se daný jev u objektu vyskytuje či ne.

 

Zdroj: Portál hlavního města Prahy

 

(foto: freeimages.com)