Sdružení azylových domů: Registr dlužníků v sociálních službách nepovažujeme za vhodné řešení

Sdružení azylových domů v ČR (SAD ČR) v otevřeném dopise ze dne 7. srpna 2017 (viz níže) odmítlo účast v databázi Registru dlužníků v sociálních službách. Provozovatel registru nabízí azylovým domům a noclehárnám bezplatnou možnost sdílet údaje dlužníků vůči poskytovatelům sociálních služeb. Registr má sloužit k tomu, aby si organizace mohly ověřit, zda člověk, který chce využít některou z jejich služeb, již nedluží jiné sociální službě.

Sdružení azylových domů v ČR z podnětu svých členů vydalo prohlášení, podle kterého podobný registr není přijatelný z etických ani právních důvodů. Sdružení proto účast azylových domů a nocleháren v této databázi nedoporučuje (viz celé znění dopisu níže). 

Systém dlužníků sponzoruje splečnost Software Producion s.r.o., která je provozovatelem systému eQuip pro sociální služby. Registr podle provozovatele nezveřejňuje žádné osobní informace uživatelů sociálních služeb. Při hledání dlužníka v systému je zobrazeno jméno, obec, dlužná částka a kontakt na osobu, která dlužníka do systému zapsala. Tato kombinace není podle provozovatele z pohledu zákona o osobních údajích považována za osobní údaj.

Sdružení nezpochybňuje legitimitu očekávání poskytovatelů, že klienti budou své závazky naplňovat, je-li to možné. Neztotožňuje se však se spojováním platební morálky lidí bez domova s dostupností sociální služby. Platební morálka nemá být ani součástí posouzení nepříznivé sociální situace, které by ovlivňovalo umístění v pořadníku zájemců o službu, jak provozovatel avizuje v popisu účelu registru.

Podle sdružení je třeba hledat jiné cesty k zajištění úhrad za sociální služby, a to jak na úrovni individuální práce s klienty, tak systémově v oblasti financování sociální služby, např. v souvislosti s hypotézou (výběru) maximálních úhrad při kalkulaci výnosů služeb v dotačních řízeních. Pokud má poskytovatel vůči klientům pohledávky, může uplatnit uznání dluhu a postupovat právní cestou, spíše než znesnadňovat cestu k pomoci.

 

 

 

Sdružení azylových domů v ČR je střešní organizací, která sdružuje subjekty usilující o podporu osob bez domova a lidí ohrožených ztrátou bydlení. Soustředí se také na společenské podmínky a sociální politiky, které ovlivňují jejich životy a možnosti sociálního začleňování.

 

Zdroj: Sdružení azylových domů v ČR, z.s. (www.azylovedomy.cz)

(foto: pixabay.com)