V ČR je více než 3 tisíce HIV pozitivních. Na AIDS již zemřelo 269 lidí

Česká republika měla ke konci června 2017 celkem 3 041 HIV pozitivních osob (2 609 mužů, 432 žen), z tohoto počtu již u 566 osob (462 mužů, 104 žen) propuklo onemocnění AIDS a tomuto onemocnění již podlehlo 269 osob (218 mužů, 51 žen). Data z Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS ve Státním zdravotním ústavu v Praze (viz poslední údaje za červen 2017) do krátké zprávy zpracoval Red Ribbon, z.s. Za první pololetí roku 2017 má Česká republika celkem 135 diagnostikovaných případů HIV infekce.

V měsíci květnu 2017 bylo diagnostikováno celkem 26 nových případů HIV infekce (26 mužů). Z toho bylo 19 gayů/mužů mající sex s muži; 3 muži; u 4 mužů se hledá zdroj infekce.

AIDS je zkratka pro smrtelné onemocnění známé jako syndrom získaného selhání imunity (Acquired Immuno-Defficiency Syndrome), ve kterém imunitní systém je oslaben a neschopen bojovat proti infekcím a nádorovému bujení. Onemocnění je způsobeno virem zvaným HIV (Human Immuno-Defficiency Virus). Mezi uživateli drog je hlavní cestou přenosu viru HIV sdílení injekčního náčiní. Mnoho zemí proto zavedlo programy k odrazení od injekčního užívání nebo pro poskytování sterilního injekčního náčiní pro intravenosní uživatele za účelem snížit pravděpodobnost přenosu viru prostřednictvím sdílení jehel, stříkaček a dalších materiálů používaných při aplikaci drog.

Podle statistiky příčin úmrtí Českého statistického úřadu v letech 1994 až 2015 zemřelo na HIV / AIDS (B20–B24) celkem 98 osob, z toho 75 mužů, tj. více než tři čtvrtiny. Nejvíce lidí na toto onemocnění zemřelo v roce 2014 (celkem 17 osob), nejčastějším věkem úmrtí byla kategorie 30-34 let (viz tabulka níže).

 

Vývoj počtu zemřelých na HIV / AIDS (1994-2015)

Rok  Počet  Počet na 1 000 000 osob  ASR Evropa 2013 
1994 6 0,58 0,06
1995 2 0,19 0,02
1996 1 0,1 0,01
1997 3 0,29 0,03
1998 1 0,1 0,01
1999 3 0,29 0,03
2000 1 0,1 0,01
2001 3 0,29 0,03
2002 0 0 0
2003 0 0 0
2004 0 0 0
2005 5 0,49 0,05
2006 1 0,1 0,01
2007 4 0,39 0,03
2008 6 0,58 0,05
2009 8 0,76 0,08
2010 5 0,48 0,05
2011 8 0,76 0,07
2012 7 0,67 0,06
2013 7 0,67 0,06
2014 17 1,62 0,16
2015 10 0,95 0,09

Zdroj: ÚZIS

 

Zemřelí na HIV / AIDS v letech 1994-2015 podle věku

Věková skupina Počet Podíl Počet na 1 000 000 osob
0-4 0 0 0
5-9 0 0 0
10-14 0 0 0
15-19 0 0 0
20-24 2 2 0,12
25-29 12 12,2 0,7
30-34 20 20,4 1,16
35-39 14 14,3 0,84
40-44 15 15,3 0,93
45-49 10 10,2 0,62
50-54 5 5,1 0,31
55-59 7 7,1 0,47
60-64 2 2 0,15
65-69 2 2 0,18
70-74 4 4,1 0,45
75-79 2 2 0,31
80-84 1 1 0,23
85+ 2 2 0,72

Zdroj: ÚZIS

 

Zemřelí na HIV / AIDS v letech 1994-2015 podle krajů

Kraj Počet Počet na 1 000 000 osob  ASR Evropa 2013 
Hl. m. Praha 29 1,09 0,1
Středočeský  7 0,27 0,03
Jihočeský 3 0,22 0,02
Plzeňský  6 0,49 0,05
Karlovarský 9 1,34 0,12
Ústecký 12 0,66 0,06
Liberecký 5 0,53 0,05
Královéhradecký 2 0,16 0,01
Pardubický 2 0,18 0,02
Vysočina 3 0,26 0,03
Jihomoravský 8 0,32 0,03
Olomoucký 0 0 0
Zlínský 5 0,38 0,04
Moravskoslezský 7 0,25 0,03
ČR 98 0,43 0,04

Zdroj: ÚZIS

 

Viz též údaje Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS (SZÚ) – červen 2017.

 

Zdroj: drogy-info.czÚZIS

 

(foto: pixabay.com)