Čtvrtina dětí v Německu se narodí matkám starším 35 let

V roce 2015 se v Německu narodilo více než 191 tisíc dětí matkám starším 35 let. To podle nově zveřejněných údajů Spolkového institutu pro výzkum populace odpovídá 26 % všech živě narozených. Podíl starších matek se v posledních několika desetiletích stále zvyšuje. Ještě v roce 1981 byl tento poměr 7,6 procent. Za důvod nárůstu podílu starších žen mezi rodičkami je obecně považována prodlužující se doba vzdělávání, zejména studium žen na vysokých školách a větší orientace na profesní uplatnění. “Mnoho žen se dnes rozhodne založit rodiny až poté, kdy získají stabilní zaměstnání,” vysvětluje Dr. Jürgen Dorbritz, ředitel pro výzkum. Rovněž pokrok v oblasti reprodukční medicíny přispívá k tomu, že ženy ve čtvrté a páté dekádě života mohou naplnit své preference týkající se počtu dětí.

Z historického pohledu však pozdější mateřství není novým fenoménem. V 50. letech 20. století tvořil podíl dětí narozených matkám ve věku 35 let a starších něco přes 20 % všech živě narozených dětí. V té době měly děti ženy, které narození dítěte odložily v nejisté doby během války. Navíc se mnozí muži vrátili ze zajetí několik let po konci války a antikoncepce v té době ještě nebyla obzvlášť účinná.

 

Zdroj: Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung