Čtyři pětiny pracovníků ve zdravotnictví tvoří ženy

Na začátku roku 2017 pracovalo ve zdravotnictví téměř 282 tisíc zaměstnanců, z toho bylo 78 % žen. Ženy ve zdravotnictví převládají jak mezi odbornými pracovníky a farmaceuty, tak i mezi lékaři a zubními lékaři – s výjimkou nejvyšších pozic. Nejvyrovnanější podíl žen a mužů je u lékařů (57 % žen a 46 % mužů). Naopak v kategorii všeobecné sestry a porodní asistentky drtivě převládají ženy. Muži tvoří pouze 2,5 %. Dominance žen byla zjištěna také v případě farmaceutů, kde žen tvoří více než 80 %, tedy čtyři pětiny všech farmaceutů. V případě zubních lékařů ženy tvoří téměř dvě třetiny všech dentistů (přes 63 %). 

Počty odborných pracovníků ve zdravotnictví, lékařů, farmaceutů, ale i všeobecných sester a porodních asistentek od roku 1995 do současnosti rostly. Výjimkou jsou zubní lékaři, jejichž počty od roku 1995 kolísaly kolem počtu 8 tisíc.

 

Zdroj: Český statistický úřad

(foto: pixabay.com)