Dlužníkům i neziskovým organizacím poradí nový dluhový web

Rady jak zvládat dluhy a aktuální informace poskytne nejen samotným dlužníkům, ale i těm, kteří jim mají v dané situaci pomáhat nový poradenský web ministerstva spravedlnosti. Dlužníci i jejich pomocníci tak mají novou posilu. Aby se dluhy daly řešit a vyřešit je potřeba začít včas, systematicky, s odbornou pomocí a hlavně s dostatkem aktuálních, přehledných a srozumitelných informací. Dlužník zde najde informace o tom, co dluh znamená, co znamená platební neschopnost a jak se dá situace řešit, aby se nestala neúnosnou. Ministerstvo spravedlnosti je bude využívat jako primární informační kanál směrem k insolvenčním správcům, ale nejen k nim. 

Proces oddlužení by měl podle novely trvat tři, pět nebo sedm let v závislosti na výši splacených dluhů.

Dne 17. 1. 2018 schválila vláda novelu insolvenčního zákona, která má přinést výrazné zlepšení postavení dlužníků a věřitelů. Cílem návrhu je řešení situace dlužníků, kteří se ocitli v tzv. dluhové pasti – na oddlužení tak po novele bude moci dosáhnout vyšší počet dlužníků, kteří budou své dluhy poctivě splácet. Proces oddlužení by měl podle novely trvat tři, pět nebo sedm let v závislosti na výši splacených dluhů. Novela též navrhuje odstranit minimální nutnou výši zaplacených dluhů (30 % pohledávek nezajištěných věřitelů).

 

Zdroj: Daňový portál, Insolvence.cz

(foto: Pixabay.com)