MPSV plánuje zavedení ošetřovatelských domovů

Problematika dlouhodobé péče a zdravotní péče v sociálních službách se řeší již více než deset let. Zatím se však nepodařilo přijmout žádné systémové řešení. Ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem jednali s odbornou společností lékařů a zdravotníků v sociálních službách o spolupráci při řešení otázek týkajících se obou resortů, sociálních služeb i zdravotnictví. Ministerstvo práce a sociálních věcí požadovalo zavedení nového výkonu v úhradové vyhlášce, který by reflektoval zvýšenou potřebu ošetřovatelské péče u pacientů v terminálním stadiu života s potřebou paliativní (bolest tišící) péče. Je nesporné, že takovou péči vyžadují i někteří nemocní uživatelé pobytových zařízení sociálních služeb.

 

Nová sociální služba – ošetřovatelské domovy

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo novelu, která chce zavést novou sociální službu – tzv. ošetřovatelské domovy. Ta má umožnit větší provázanost sociální a zdravotní péče. Návrh řeší i financování a organizaci koordinovaného systému, který bude jasně definován jak pro poskytovatele zdravotních a sociálních služeb, tak i pro osoby, kterým budou tyto služby poskytovány.

V ošetřovatelských domovech se bude poskytovat péče ošetřovatelská, léčebně rehabilitační a paliativní. Ošetřovatelský domov si budou moci zaregistrovat pouze poskytovatelé zdravotních služeb s oprávněním k poskytování zdravotních služeb v následné nebo dlouhodobé lůžkové péči. Financování ošetřovatelského domova bude zajišťováno kombinací úhrad z veřejného zdravotního pojištění, z příspěvku na péči jednotlivých klientů, plateb klientů za ubytování a stravu a z veřejných rozpočtů, tedy dotací na sociální služby.

 

Zdravotní péče v sociálních službách

Problematika dlouhodobé péče a zdravotní péče v sociálních službách se řeší již více než deset let. Zatím se však nepodařilo přijmout žádné systémové řešení. Z toho důvodu se v únoru také sešla ministryně Jaroslava Němcová se svým vládním kolegou ministrem Adamem Vojtěchem, aby tato problematika byla konstruktivně řešena v rámci obou resortů. „Hlavním problémem zdravotní péče v sociálních službách je zejména způsob a výše úhrady za zdravotní péči. Podle dat Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí jsou náklady na zdravotní péči v sociálních službách okolo sedmi miliard korun, pojišťovny však hradí pouze přibližně dvě miliardy korun,“ zdůraznila ministryně Jaroslava Němcová.

 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

Publikováno: 12. 2. 2018 (aktualizováno 14. 3. 2018)