Ombudsmanka pořádá v regionech setkání k monitorování práv lidí se zdravotním postižením

Ombudsmanka organizuje sérii pracovních setkání v regionech k problematice monitorování práv lidí se zdravotním postižením. Se všemi zainteresovanými bude diskutovat o oblastech a tématech, na které by se měla zaměřit. Účastníci setkání také mohou nominovat budoucí členy Poradního orgánu ombudsmanky.

Setkání jsou určena organizacím sdružujícím lidi se zdravotním postižením, organizacím a institucím, které se věnují lidem se zdravotním postižením, organizacím a lidem hájícím práva lidí se zdravotním postižením a široké veřejnosti.

Setkání se konají vždy od 10:00 do 14:00. V dopoledních části se bude hovořit o činnosti monitorovacího orgánu, prioritách v rámci monitorování a také o významu a úloze Poradního orgánu. Odpoledne bude následovat diskuze nad účastníky navrženými tématy, kterým by se ombudsmanka v rámci monitorování měla věnovat.

 

Setkání se uskuteční v následujících termínech:

Brno: 12. února 2018

Liberec: 19. února 2018

České Budějovice: 23. února 2018

Karlovy Vary: 28. února 2018

Hradec Králové: 2. března 2018

Ostrava: 14. března 2018 

 

Praha: termín a místo budou upřesněny

 

Případně je možné se přihlásit prostřednictvím pracovnice Dany Levíčkové, tel: 542 542 257, levickova@ochrance.cz.

 

Zdroj: Kancelář veřejného ochránce práv