Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc by měla být v systému sociálních služeb

Ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová navrhuje, aby činnosti, které jsou v současnosti vykonávány v rámci pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a svou formou odpovídají sociálním službám, byly legislativně převedeny do systému sociálních služeb. Řekla to po setkání expertů k problematice zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, kteří jednali zejména o financování a kapacitě systému péče o ohrožené děti a o potřebě systém sjednotit v kontextu sociálních služeb. Kulatého stolu se zúčastnili odborníci z MPSV, zástupci krajských úřadů a zástupci zřizovatelů a provozovatelů těchto zařízení z celé ČR.

„Zástupci zřizovatelů a provozovatelů dlouhodobě poukazují na to, že státem garantované financování v podobě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je nedostačující,“ řekla ministryně Němcová a dodala: „Předchozí vláda pouze přistoupila k opakovanému přiznání mimořádné dotace jednomu ze zřizovatelů, což však nelze považovat za systémové řešení“.

Ministryně Němcová je přesvědčena, že kapacita zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc musí být vždy plánována tak, aby zařízení nebylo plně obsazené, což umožní okamžitě přijmout dítě v krizové situaci. „Je do značné míry nekoncepční, že státní příspěvek je v současnosti zřizovatelům zařízení přiznáván a vyplácen za dítě a nikoli za lůžko,“ dodala ministryně, která vítá snahy navrhnout mechanismus, který by umožnil financovat zařízení právě podle počtu lůžek. Zároveň je však podle ní potřeba provázat nárok na státní podporu se skutečně nadefinovanou potřebností dle zkušeností a potřeb krajů.