Konference k diverzitě, rovným příležitostem a začleňování (11. – 13. června, Bilbao)

Řešíte problémy s bezpečným veřejným prostorem ve vašem městě/obci, chcete podpořit zapojení občanů do veřejného života na místní úrovni, zajímá vás výměna zkušeností se začleňováním a zajištění veřejných služeb v této oblasti? Pokud jste na jakoukoliv z výše uvedených otázek odpověděli kladně, pak neváhejte a zaregistrujte se na Konferenci k diversitě, rovným příležitostem a začleňování, kterou organizuje Rada evropských obcí a regionů (CEMR) ve dnech 11. – 13. června 2018 v Bilbau (Španělsko).

Konference je určena především pro volené i nevolené zástupce měst a obcí, kteří pracují v oblasti začleňování a rovných příležitostí, experti zastupující neziskový sektor a akademickou sféru a v neposlední řadě zástupci evropských i národních institucí a organizací. Účastníci budou mít příležitost vyměňovat si zkušeností, inspirovat se příklady z praxe vyzkoušených jinými evropskými městy a obcemi a navázat kontakty pro potenciální spolupráci.

V případě zájmu o účast, využijte slevy při brzké registraci do 20. března 2018. Více informací k programu, registraci a další organizaci konference naleznete na webových stránkáchwww.cemrbilbao2018.eu.

 

Zdroj: Svaz měst a obcí České republiky