Německo: Pětina žen ve věku 42–49 let je bezdětných

Podíl bezdětných žen v Německu se v letech 2012 až 2016 po dlouhodobém nárůstu zvýšil jen mírně, a to z 20 % na 21 %. U pracujících žen celkově vzrostla z 21% na 22%. Jak uvedl Spolkový statistický úřad (Destatis), rozdíly v bezdětnosti mezi ženami v různých profesních pozicích se snížily. U dělnických profesí podíl bezdětných vrostl mezi lety 2012 a 2016 ze 14 % na 16 %. U pracovníků veřejné správy, skupiny s nejvyšším podílem bezdětných, se výrazně snížil z 30 % na 25 %. U největší profesní skupiny, nemanuálních profesí, podíl bezdětných zůstal stejný, na úrovni 22 %, u samostatně výdělečně činných mírně vzrostl na něco málo přes 23 %.   

Rozdíly v bezdětnosti podle vzdělání rovněž mírně poklesly. Podíl bezdětných mezi ženami bez vysokoškolského vzdělání byl v letech 2012 a 2016 kolem 20%, u žen s vysokoškolským vzděláním klesl z 28 % na 27 %. 

Informace o ženách podle počtu narozených dětí se shromažďují v mikroskopu každé čtyři roky dobrovolně. Předložené výsledky se týkají let 2012 a 2016. 

Více informací viz publikace Kinderlosigkeit, Geburten und Familien Ergebnisse des Mikrozensus 2016

 

Zdroj: Destatis (Spoklový statistický úřad)