Pardubický kraj už čtvrtým rokem poskytuje dotace na rozvoj sociálního podnikání

Pardubický kraj už čtvrtým rokem poskytuje dotace na rozvoj sociálního podnikání. Spolu s Krajskou hospodářskou komorou Pardubického kraje pozval zájemce o tento druh podnikání na konferenci do sídla firmy Ergotep v Proseči, kde mohli získat aktuální informace z Ministerstva práce a sociálních věcí, krajského úřadu i zkušenosti z již fungujících sociálních podniků. „V sociálním podnikání vidíme velký potenciál, a to i přesto, že v České republice k němu stále chybí legislativa. Jeho cílem je nejen udržitelné podnikání, ale také společensky prospěšná nadhodnota v podobě zaměstnání lidí, kteří jsou znevýhodněni na trhu práce, a naplnění určitých místních nebo environmentálních potřeb,“ uvedl na úvod radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

Sociální podnikání je podporováno dotacemi a granty z Evropské unie, ministerstva i kraje, do budoucna by se ale hlavním nástrojem pomoci mohly stát výhodné úvěry spojené s odbornou pomocí a konzultací. Ministerstvo buduje síť lokálních konzultantů, expertů a koučů, organizuje stáže v úspěšných sociálních podnicích a také provozuje nový web www.ceske-socialni-podnikani.cz. Dotace na sociální podnikání vypisují i některé místní akční skupiny.

Pro osoby se zdravotním postižením a pro firmy, které takové osoby zaměstnávají, poskytuje bohatou škálu pomoci také úřad práce. V Pardubickém kraji je z celkového počtu asi 11 tisíc podniků 170 takových, které zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením. Pro ně platí pravidla chráněného podnikání.

Hostitelský Ergotep seznámil účastníky s novým projektem Ergoprogress. V jeho rámci chce vytvořit metodiku vzniku plnohodnotných integračních sociálních podniků, která by se uplatnila v celostátním měřítku.

CzechInvest nabídl sociálním podnikům účast v dodavatelských fórech a databázích dodavatelů nebo zprostředkování spolupráce s designéry. Může také zorganizovat burzu sociálního podnikání, kde by se setkali velcí zaměstnavatelé s možnými dodavateli právě z oblasti sociálního podnikání.

Další společností, která zaměstnává osoby se sníženou způsobilostí, je Medesa z Poličky. „Za znevýhodněné na trhu práce považujeme nejen zdravotně hendikepované, ale také třeba předdůchodce, čerstvé absolventy škol nebo ženy na a po mateřské dovolené. Ke každé skupině pak přistupujeme specifickým způsobem, tak aby práce přinášela seberealizaci zaměstnancům i užitek zaměstnavateli,” uvedl závěrem jednatel společnosti a místopředseda krajské hospodářské komory Otakar Klepárník.

 

Zdroj: Pardubický kraj