Poukázky místo peněz šikanují lidi v tíživé životní situaci. Lidovci navrhnou změnu

Nový systém vyplácení části dávek na živobytí formou poukázek má nepříznivý dopad na hendikepované nebo seniory. Často totiž absolvují zbytečné cesty kvůli základním potravinám nebo nemohou poukázky uplatnit vůbec. Poslanec Vít Kaňkovský a další proto předkládají návrh na změnu zákona o hmotné nouzi. Jeho smyslem je odstranit vyplácení části dávek formou poukázek – a to u osob, které si objektivně nemohou zvýšit svůj příjem prací.

Nový systém vyplácení části dávek na živobytí formou poukázek má nepříznivý dopad na hendikepované nebo seniory, kteří nemohou pracovat. Poukázky fungují od prosince 2017 a právě poslední tři měsíce ukázaly, že dochází k diskriminaci některých skupin občanů. Zpravidla si totiž musí poukázky vyzvedávat na Úřadu práce, což je pro ně často velmi obtížné. Navíc nemohou za poukázky kupovat některé nejnutnější zboží, například některé zdravotnické prostředky. Mimo to, za poukázky je možné nakupovat pouze ve vybraných prodejnách, což znamená další zbytečné a obtížné cestování.

„Poukázky dělají velké potíže lidem v zařízeních sociální péče nebo v nemocnicích, protože si za ně prakticky nemohou nic koupit. A v zařízeních sociální péče si nevědí rady, jak v této situaci postupovat. Obdobně je tomu i u osob se sníženou právní subjektivitou. Zkrátka, jsou to všechno obtíže spojené s plošným uplatněním poukázek. Není totiž žádný rozdíl v tom, jestli jde o osoby podvádějící sociální systém, nebo ty, jimž byly přiznány dávky hmotné nouze, aby zlepšili svoji ekonomickou situaci,“ vysvětlil poslanec KDU-ČSL Vít Kaňkovský. K tomu se připojil i předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek: „Není možné, aby byli kvůli „zneužívačům“ sociálních dávek šikanovány ostatní skupiny. Ti, kteří se snaží zneužívat sociální systém, musí být postihováni jinak.“

Do konce listopadu 2017 byly dávky hmotné nouze vypláceny bezhotovostním převodem peněz, případně v hotovosti (například lidem v zařízeních sociální péče). Úřad práce mohl rozhodnout o výplatě části dávky na živobytí formou poukázek – konkrétně při podezření, že příjemce použije finanční prostředky na něco jiného než na obživu svou nebo své rodiny. Na změnu ale nakonec doplatili důchodci nebo tělesně a mentálně postižení. „Jak chcete po osmdesátiletém člověku, aby ve svém věku oběhával obchody a hledal, kde mu vezmou stravenky,“dodal Kaňkovský.

„Systém poukázek je ponižující pro lidi, kteří si nemohou zlepšit vlastní prací svoji ekonomickou situaci, a to proto, že jsou zařazeni mezi osoby, které zneužívají sociální systém. Tito lidé se setkávají s pohrdáním ostatních občanů v případech, kdy jdou nakupovat za poukázky. Je to vůči nim velmi nespravedlivé a stát by neměl takto ponižovat své občany,“ řekl Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR.

„Chceme dál poukázat na to, že většina lidí v tíživé životní situaci není schopna uhradit z poukázek náklady související s bydlením, což je jejich prioritní životní potřeba“ upozornil poslanec Kaňkovský.

 

Zdroj: KDÚ-ČSL