Ministerstvo vnitra uzavřelo s organizací nevidomých a slabozrakých memorandum o vzájemné spolupráci

Ministerstvo vnitra 16. 2. 2018 uzavřelo memorandum o vzájemné spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých České republiky. Cílem memoranda je navázání spolupráce s cílem zajistit požadavky na přístupnost stávajících a nově vznikajících elektronických nástrojů a služeb veřejné správy pro osoby s těžkým zrakovým postižením.  „Přístupné elektronické služby jsou jedním z nástrojů, které mohou usnadnit  osobám se zrakovým postižením komunikaci s veřejnou správou, zlepšit tak přístup k veřejným službám a přispět k jejich lepší integraci do společnosti.“ popisuje důvody pro uzavření memoranda náměstek ministra vnitra pro řízení sekce informačních technologií a projektového řízení Jaroslav Strouhal.

Povinnost uveřejňování online informací souvisejících s výkonem veřejné správy v podobě přístupné pro osoby se zdravotním postižením upravuje zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.  Ministerstvo vnitra aktuálně pracuje na novele tohoto zákona a na novém zákonu o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací, které zajistí implementaci evropské směrnice o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky (SONS ČR) je největší organizace s celostátní působností sdružující osoby s těžkým zdravotním postižením. Jejím posláním je hájit zájmy těchto osob a poskytovat služby vedoucí k jejich integraci do společnosti včetně odstraňování informačních bariér.

 

Zdroj: Ministerstvo vnitra