Příspěvek na mobilitu bude od ledna 2018 zvýšen na 550 korun

V říjnu 2016 předložila Poslanecké sněmovně skupina poslanců novelu zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Podle původního návrhu měl být příspěvek na mobilitu zvýšen pouze osobám s průkazem ZTP/P na 600 korun měsíčně. Novela zákona byla schválena v pozměněné podobě Poslaneckou sněmovnou letos v červnu a Senátem v srpnu. Příspěvek na mobilitu se podle ní bude vyplácet ve výši 550 korun měsíčně osobám s průkazem ZTP a ZTP/P. Prezidentovi byl zákon doručen k podpisu 23. srpna 2017. Zákon nabude účinnosti od 1. ledna 2018. Zvýšení příspěvku na péči má kompenzovat jeho snížení, ke kterému došlo během tzv. Drábkovy sociální reformy.

O zvýšení příspěvku na mobilitu nebude nutné žádat

Osoby, které již příspěvek na mobilitu pobírají, nemusí o zvýšení žádat. Vzhledem k tomu, že se příspěvek na mobilitu vyplácí zpětně, bude jim zvýšená částka poprvé vyplacena v únoru 2018. Nejpozději do dne výplaty příspěvku na mobilitu za leden 2018 odešle úřad práce písemné sdělení o změně výše příspěvku na mobilitu. Toto sdělení se nebude doručovat do vlastních rukou, ale bude zasláno obyčejně. Příspěvek na mobilitu se bude přiznávat ve výši 550 korun měsíčně také osobám, které si o něj požádají ještě před účinností novely  uvedeného zákona.

Nárok na příspěvek na mobilitu má osoba starší 1 roku

Příspěvek na mobilitu je legislativně upraven zákonem č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, v platném znění. Nárok na příspěvek na mobilitu má osoba starší 1 roku, která má nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP“ nebo „ZTP/P“, který byl přiznán podle předpisů účinných od 1. ledna 2014, opakovaně se v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje nebo je dopravována a nejsou jí poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče. Žádost o příspěvek na mobilitu vyřizují úřady práce podle trvalého pobytu žadatele.