Pozvánka na konferenci „Kariérové poradenství v měnícím se světě“

Zveme vás k přihlášení svého příspěvku a účasti na konferenci „Kariérové poradenství v měnícím se světě“, která proběhne 10. – 11. 11. 2017 v prostorách Filozofické fakulty UK v Praze.

Mezinárodní konference „Kariérové poradenství v měnícím se světě“ se zaměří na význam kariérového poradenství a podpory kariérového rozvoje jednotlivce v kontextu změn společnosti. Jejím cílem je rozvíjet odborné zázemí kariérového poradenství, podporovat jeho profesionalizaci a zároveň jeho otevřenost, různorodost a vznik jeho nových forem. Rovněž si klade za cíl podpořit teorii, výzkum a odbornou diskuzi praktiků i veřejnosti. Kariérové poradenství a podpora kariérového rozvoje jsou stále významnější pro každého jednotlivce během celého jeho života, zejména s ohledem na rostoucí nejistoty současného světa. Změny ve společnosti přinášejí nejen radikální změny podoby práce, je stále obtížnější celková orientace a nalezení místa ve společnosti.  Jak může na měnící se svět reagovat kariérové poradenství, kariéroví poradci a další profesionálové pomáhající druhým s osobním rozvojem a kariérou?

Konference je organizována Centrem Euroguidance v ČR, DZS ve spolupráci s Katedrou andragogiky a personálního řízení FF UK. Navazujeme na konferenci „Cesty k profesionalizaci kariérového poradenství“, která proběhla v roce 2016 na ÚPV FF MU v Brně. Rádi bychom opět vytvořili společný prostor pro sdílení, prezentaci a diskusi.

Konference má již tradičně mnoho partnerů, kteří jsou významnými stakeholdery v oblasti kariérového poradenství v ČR (univerzitní pracoviště, přímo řízené organizace, asociace apod.). Je financována v rámci programu Erasmus+, v jehož rámci Evropská komise iniciuje Evropskou síť Euroguidance. Konference se koná se pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Hlavními řečníky v plénu a sympoziu jsou:

 • Ingela Bergmo Prvulovic (Švédsko)
 • Maria Eduarda Duarte (Portugalsko)
 • Tristram Hooley (Spojené Království)
 • Iva Kirovová (Česká republika)
 • Martin Kopecký (Česká republika)
 • Lenka Kovičová (Slovensko)
 • Jean-Jacques Ruppert (Lucembursko)
 • Ronald Sultana (Malta)

Účast na konferenci je otevřená českým i zahraničním účastníkům, odborníkům i praktikům. Konference bude probíhat v češtině a angličtině, tlumočení bude zajištěno na místě. Celá akce je zdarma včetně občerstvení a společenského večera, podmínkou je přihlášení na akci přes webové stránky konference. Vaše registrace s příspěvkem i bez příspěvku vám bude na základě informací v registračním formuláři potvrzena organizačním a vědeckým výborem konference.

 

Termín pro přihlášení příspěvku je 15. září 2017.
Přímý odkaz na přihlášení účastníka s příspěvkem zde

 

Těšíme se na vaše přihlášky příspěvků do sekcí konference. Sekce jsou svým zaměřením otevřené i odborníkům z dalších oborů blízkých zaměření konference.  Uvítáme vaše příspěvky na tato i další související témata, které přinášejí reflektované zkušenosti z úspěšné poradenské praxe, ze vzdělávání kariérových poradců, výsledky výzkumů nebo projektů v oblasti kariérového poradenství a kariérového rozvoje a jiné:

 • Politika kariérového poradenství na národní a mezinárodní úrovni
 • Proměny kariérového poradenství ve společnosti 4.0
 • Souvislosti mezi současnými koncepcemi kariéry a poradenstvím
 • Kariérové poradenství a různé cílové skupiny
 • Kariérové poradenství ve stárnoucím světě
 • Metody kariérového poradenství
 • Career Management Skills, kariérové kompetence
 • Individuální rozvoj a řízení kariéry
 • Kariéra a Life-design
 • Work-life balance
 • Profesionalizace a vzdělávání kariérových poradců

 

Ke konferenci bude vydán tištěný sborník příspěvků (informace ke sborníku budou upřesněny).

Dotazy ke konferenci můžete zasílat na email konferencekp@gmail.com

Další informace o konferenci naleznete na stránkách www.konferencekp.cz

 

(foto: pixabay.com)