Změny ve zdravotnictví od roku 2018

Od roku 2018 bude do seznamu zdravotních výkonů nově zařazena odbornost „domácí paliativní péče“. V rámci této odbornosti budou podle tzv. úhradové vyhlášky pro rok 2018 hrazeny multioborové týmy pracující podle potřeb pacienta. Podle ministerstva zdravotnictví tato změna umožní více pojištěncům dožít v domácím prostředí. U dětí do 18 let a lidí starších 65 let se pak snižuje limit na tzv. započitatelné doplatky na částečně hrazené léčivé přípravky z 2500 Kč na 1000 Kč. U osob nad 70 let pak bude maximální roční limit započitatelných doplatků snížen na 500 Kč. Zdravotní pojišťovny tedy budou svým pojištěncům vracet více finančních prostředků, které pojištěnci vynaloží na doplatky za léky.

Od roku 2018 bude stát také nově hradit zdravotní  pojištění za doktorandy. Dochází k navýšení plateb za státní pojištěnce na 969 Kč, což podle ministerstva zdravotnictví umožní plánované zvýšení platů. 

Povinné bude používání elektronických receptů (kromě několika výjimek stanovených vyhláškou). Pro pacienty se však nic nemění. Od lékaře mohou dostat papírový recept (papírový průvodce), nebo obdrží identifikátor prostřednictvím SMS, e-mailu nebo mobilní aplikace (více informací).

Mění se také předpisy upravující obory nástavbového vzdělávání lékařů, činnosti zdravotnických pracovníků  a minimální požadavky na studijní a vzdělávací programy k získání odborné způsobilosti zdravotnických pracovníků.

Od roku 2018 dochází na základě nařízení Evropské komise k částečnému zákazu amalgámových plomb. 

 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

 

(foto: pixabay.com)