Počet lidí s demencí se v příštích 30 letech ztrojnásobí

Počet lidí s demencí by se měl celosvětově do roku 2050 ztrojnásobit. Informaci zveřejnila Světová zdravotnická organizace (WHO), podle které by se počet lidí žijících s demencí měl ztrojnásobit z 50 na 152 milionů. WHO rovněž uvedla, že odhadované roční celkové náklady na demenci činí 818 miliard USD, což odpovídá více než 1 % globálního hrubého domácího produktu. Celkové náklady zahrnují přímé zdravotní náklady, sociální péči a neformální péči (ztráta příjmu pečujících). Očekává se, že celkové náklady na demenci se do roku 2030 více než zdvojnásobí na 2 biliony USD. WHO upozorňuje, že zdravotní a sociální služby včetně systémů dlouhodobé péče na to nejsou připraveny.

 

Nová Globální observatoř pro problematiku demence

Světová zdravotnická organizace 7. prosince 2017 spustila “Globální observatoř pro demenci”. Webová platforma bude sledovat poskytování služeb pro osoby s demencí a pečující na celosvětové úrovni i v jednotlivých zemích.

Jedná se o první globální monitorovací systém pro demenci, který zahrne nejrůznější informace, které umožní sledovat pokrok identifikovat oblasti, na které bude nutné se v budoucnosti zaměřit.

K dnešnímu dni WHO shromáždila údaje z 21 zemí, bohatších i chudších. Do konce roku 2018 se očekává, že bude mít údaje z 50 zemí.

První údaje ukazují, že velký podíl zemí plánuje nebo realizuje kroky v této oblasti, například zvyšuje povědomí o demenci a přátelskost k demenci (“dementia-friendliness”), například usnadňuje zapojení lidí s demencí, snižuje stigmatizace lidí s demencí nebo vzdělává pečující, kterými jsou velmi často rodinní příslušníci.

Z dosavadních údajů vyplývá, že:

  • 81 % (čtyři z pěti) zemí realizovalo kampaň zaměřenou na informovanost o demenci nebo na snížení rizik;
  • 71 % zemí má plán pro problematiku demence;
  • 71 % zemí poskytuje podporu a vzdělávání rodinným pečujícím;
  • dvě třetiny (66 %) mají iniciativy zaměřené na zvýšení přátelskosti společnosti vůči lidem s demencí a jejich blízkým.

Všechny tyto činnosti doporučuje Světová zdravotnická organizace (WHO) v Globálním akčním plánu v oblasti demence 2017-2025.

Demence je zastřešujícím termínem pro několik onemocnění, které jsou většinou progresivní, ovlivňují paměť, jiné kognitivní schopnosti a chování a významně narušují schopnost osoby udržovat si každodenní činnost. Ženy jsou častěji postiženy než muži. Alzheimerova choroba je nejčastějším typem demence a představuje 60-70% případů. Dalšími běžnými typy jsou vaskulární demence a smíšené formy.

 

 

Zdroj: Světová zdravotnická organizace (WHO)

 

(foto: freeimages.com)