Semináře k podpoře sociálního podnikání v Praze a Olomouci

Ministerstvo práce a sociálních věcí Vás zve na seminář pro žadatele k výzvě č. 129 zaměřené na sociální podnikání. Seminář se koná dne 13. 3. 2018  od 9:30 do 12:30 v budově Ministerstva práce a sociálních věcí, Na Poříčním Právu 376/1, v přízemí zasedací místnost Klub, 128 01 Praha 2 a dne 11. dubna 2018 od 9:30 do 13:30 v Kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje, 2. patro, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.

Na semináři Vám budou prezentovány praktické informace k otevřené výzvě č. 129, organizátoři s vámi podrobně rozeberou rozpočet projektu a individuálně s Vámi budou konzultovat Vaše dotazy a projektové záměry s tématem sociální podnikání. 

Na semináři v Olomouci vystoupí lokální konzultant, úspěšný sociální podnikatel pan Stanislav Hyrák. Podrobně bude rozebrán rozpočet projektu a individuálně budou konzultovány Vaše dotazy a projektové záměry. Seminář je také určený pro Místní akční skupiny, kterým bude věnovaný blok Sociální podnikání v MAS.  

Přihlašování probíhá prostřednictvím on-line formuláře do 9.3.2018, 12:00 hod. (Praha), respektive do 6. 4. 2018 12:00 hod. (Olomouc). Pro přihlášení na seminář je nutné být registrovaným uživatelem www.esfcr.cz.

 

Zdroj: Agentura pro sociální začleňování