Volby přede mnou, volby za mnou – jak úspěšně komunikovat s veřejností (17. května 2018, Praha)

Na podzim tohoto roku proběhnou po čtyřech letech další komunální volby, které vynesou do vedení měst a obcí nové či staronové zástupce. V posledních letech začíná být velmi akcentováno téma prohlubování dialogu mezi vedením obcí a jejich občany. Ti již nechtějí po čas volebního období pouze přihlížet, ale chtějí se stát aktivními hybateli věcí v místě svého bydliště. Pokud vedení radnic nereflektuje tuto potřebu svých obyvatel a zastává postoj „nerušit, vládneme“, zákonitě přichází reprezentace o politické body. Pokud naopak radnice své obyvatele správně zapojí do některých rozhodovacích procesů, přináší tento stav prospěch oběma stranám.

Přijďtena diskusní seminář Volby přede mnou, volby za mnou – jak úspěšně komunikovat s veřejností, který proběhne 17. května 2018 v konferenčním prostoru Sněmovní 7, Praha 1 (viz pozvánka). Načerpejte inspiraci a seznamte se příklady dobré praxe z českých měst a pořadatelské organizace AGORA CE o.p.s. Akce je pořádána také jako součást série seminářů Starostové starostům.

Program je zaměřen na přestavení úspěšných příkladů zapojení místních občanů do rozhodovacích procesů obce a průběžného monitoringu jejich potřeb pomocí dotazníkových šetření. V odpolední části akce se budete moci zapojit do interaktivních workshopů, které budou určeny simulačním hrám pro studenty a participativnímu rozpočtování.

Program

9:30 – Zahájení akce
9:40 – Participativní rozpočet a zapojení občanů v Mnichovicích, Mgr. Petra Pecková, starostka města Mnichovice
10:30 – Koordinátor participace jako duše úřadu, Bc. Jakub Nekolný, starosta města Český Brod, Petra Ištvániková, koordinatorka MA21
11:20 – Zapojení místních občanů do přípravy a tvorby Strategického plánu rozvoje města, Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., starosta města Mnichovo Hradiště
12:00 – Diskuze – Jak zvýšit zájem občanů o volby do EP, formulace stanoviska k posílení občanského dialogu
12:30 – Pauza na oběd
13:30 – PARARELNÍ WORKSHOPY
Simulace zastupitelstva – cesta k zapojení mladých do života obce, Mgr. Tomáš Bazala, AGORA CE, o.p.s.
Participativní rozpočtování, Mgr. Vojtěch Černý, AGORA CE, o.p.s.
14:30 – ukončení akce

 

Vstup na seminář je zdarma. Projekt je podpořen z EU projektu Practising solidarity – Civil dialog: and aim and a tool.

V případě Vašeho zájmu prosím vyplňte registrační formulář odkazu.

AGORA CE o.p.s.
Vojtěch Zelenka
Telefon: 777 933 396
E-mail: vojech.zelenka@agorace.cz