V Plzni byla představena Analýza prostorové segregace

Vedení města Plzně a odborná veřejnost měly možnost v úterý 24. dubna seznámit se s Analýzou prostorové segregace na území města Plzně, která byla zpracována v rámci projektu s názvem Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni. Studii představil ve Sněmovním sále plzeňské radnice její autor Luděk Sýkora, kterého s požadavkem na zpracování oslovil Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně. Za město Plzeň se semináře zúčastnili náměstkyně pro oblast sociálních věcí Eva Herinková, první náměstek primátora Martin Baxa a radní pro oblast správy městských nemovitostí David Šlouf.

Cílem analýzy bylo vyhodnocení současné situace rezidenční segregace na území města Plzně pro potřeby plánování a realizace sociálního bydlení v Plzni. Analýza využila údaje poskytnuté ministerstvem práce a sociálních věcí s informacemi o počtech osob pobírajících příspěvek na živobytí, respektive společně posuzovaných osob v podrobném územním členění za základní sídelní jednotky. Realizace samotného projektu Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni se zaměřuje na poskytování sociální práce lidem, kteří mají snížené kompetence k bydlení a potřebují komplexní podporu sociálního pracovníka. V současné době je uzavřeno 28 nájemních smluv k sociálním bytům, přiblížila Alena Hynková, vedoucí odboru sociálních služeb.

„Analýza identifikovala skutečnosti, které byly z větší části zohledněny v Koncepci sociálního a dostupného bydlení statutárního města Plzně na roky 2016–2020 a bytová politika na ně již reagovala opatřeními přijatými v posledních třech letech,“ vysvětlil David Šlouf a dodal: „Z analýzy vyplynulo, že jednou z lokalit, která v současnosti představuje rezidenční čtvrť s nejvyšším podílem osob ohrožených sociálním vyloučením, je lokalita Zátiší. Jedná se o 23 polodřevěných domů se 4 byty v okolí ulice Kreuzmannova – Línská, postavené v padesátých letech 20. století. Kvalita bydlení má zde nízký standard. V současnosti je připraven projekt města Plzně na kompletní revitalizaci spočívající v demolici stávajících a výstavby nových bytů, která může zcela změnit vývojovou trajektorii této lokality. V lokalitě město plánuje v rámci tří etap výstavbu 18 bytových domů až se 195 byty o velikostech 1+kk a 2+kk. V Zátiší kromě seniorů budou bydlet i samoživitelé a samoživitelky, oběti domácího násilí, zdravotně postižení nebo osoby, jež se o postižené starají, osoby odcházející z dětských domovů či pěstounské péče. Část bytového fondu bude vyčleněno jako startovací bydlení pro mladé rodiny. Vzhledem k tomu, že v této lokalitě je v současnosti vysoká koncentrace osob ohrožených sociálním vyloučením, byla tato lokalita vybrána od roku 2018 také pro působení asistentů prevence kriminality.“

„Situaci v Plzni je nezbytné vnímat v kontextu České republiky a jiných měst. Z měst, která se zúčastnila projektu Pilotní ověření Metodiky identifikace lokalit rezidenční segregace v obcích ČR zpracovaného pro ministerstvo práce a sociálních věcí a potřeby projektu Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend, nemělo žádné město na konci roku 2016 příznivější situaci než právě Plzeň z hlediska podílu společně posuzovaných osob (1,51 %) na počtu obyvatel v porovnání s celým Českem (2,38 %),“ uvedla Eva Herinková.

Autor studie Luděk Sýkora působí na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a přednáší i na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně. Věnuje se výzkumu proměn měst a osídlení v kontextu globalizace a evropské integrace, urbanizačním procesům s důrazem na suburbanizaci, gentrifikaci a segregaci, trhu s nemovitostmi, bydlení a bytové politice a plánování rozvoje sídel. Je autorem a spoluautorem více než 70 odborných publikací.

 

Zveřejněno: 25. 4. 2018, Martin Pecuch

 

Zdroj: Oficiální informační server města Plzně